Booking

My account
more options
close
Booking
Return trip
One way
+
Adults
>12 yrs.
+
Children
2-11 yrs.
+
Infants
<2 yrs.
Broj putnika 1
Find hotel accommodations that suit your needs
Booking.com

Check-in for your flight online from 48h up until 2h prior to the departure. Web check-in is currently available for flights departing from Podgorica and Tivat only.
For more details on travel conditions for your desired destination click here.

Intervju izvršnog direktora Marka Anžura

June 26, 2023

• Tek ste preuzeli dužnost izvršnog direktor "ToMontenegra", da li ste imali prilike da napravite uvid u finansijske i tehničke pokazatelje kompanije? Kako ih ocjenjujete?

Tokom prethodnog skorašnjeg perioda, od kada sam preuzeo poziciju Izvršnog direkotra kompanije To Montenegro, odnosno Nacionalnog avio prevoznik Air Montenegro, mogu da konstatujem da se saobraćaj odvija shodno svim međunarodnim standardima, vazduhoplovi su održavani u skladu sa svim procedurama na osnovu pravilnika Agencije za civilno vazduhoplostv CG i EASA (European Aviation Safety Agency).

Na osnovu dosadašnjeg uvida mogu da kažem da ljudske kapacitete i organizaciju kompanije karakterišu profesionalnost i razpoloživost sa dovoljnim resursima za obezbjeđenje sigurnih, bezbjednih, udobnih letova i u mjeri maksimalno mogućeg poštovanja reda letjenja.

Kompanija TO Montenegro i Nacionalni avio prevoznika "Air Montenegro" stabilno posluju na osnovu periodičnih finansijskih izvještaja i praćenja tokova gotovine, tehničkog stanja vazduhoplova, zadovoljavajuće aktuelne likvidnosti, stanja bukinga i popunjenosti kapaciteta.

Kompanija je finasijski održiva, kapitalizacija je zadovoljavajuća, a trenutni fizički i finansijski pokazatelji za period od 1. januara do 18. juna ove godine su bolji u odnosu na prethodnu godinu.

Nacionalni avio prevoznik Air Montenegro je od osnivanja, u prethodnom dvogodišnjem periodu, odnosno od 10. juna 2021. do početka juna 2023. ostvario preko 7.770 letova, prevezao skoro 634.000 putnika uz prosječnu popunjenost putničke kabine od 66%. Ostvareni su ukupni prihodi od tarifa u iznosu od 54 miliona eura.

• Koji su neki od prvih poteza koje planirate da uradite kao izvršni direktor?

Nakon detaljnog upozanavanja sa tržištem, dodatnim informacijama o aktuelnoj organizaciono-tehničkoj strukturi, ljudskim i drugim resursima i sa drugim relevantnim činjenicama, slijedi izrada dugoročne strategije razvoja kompanije za naredni desetogodišnji period.

Strategija će sadržati, između ostalog, takozvane »self standing« operacije, sa ciljem zauzimanja značajne pozicije na tržištu, ostvarenja dobrih finansijskih i fizičkih pokazatelja, profitabilnosti, ekonomske isplativosti i komercijalne održivosti u avio biznisu.

Dominantno ćemo se voditi nacionalnim interesima u pravcu globalnog povezivanja Crne Gore sa što je moguće brojnijom mrežom destinacija ka kojima planiramo uspostaviti avio saobraćaj, a koje su od važnosti za državu, turističku i komplementarnu privredu, strateške partnere, građane Crne Gore i naravno za naše klijente - putnike.

Takođe, državna turistička politika da Crna Gora postane cjelogodišnja, a ne sezonska turistička destinacija, idu u prilog strategiji koju ćemo predložiti.

Imajući u vidu da je učešće turizma u GDP-u oko 25%, sigurni smo da će akcioni plan, koji će biti sastavni dio Strategije, i njegova implementacija donijeti višestruke ekonomske benefite državi, privredi i građanima.

Čini se nemogućim razvijati turizam kao stratešku privrednu granu, a ne oslanjati se na jaku i stabilnu Nacionalnu avio kompaniju.

• Koji je poslovni rezultat kompanija ostvarila od početka ove godine i kakve rezultate očekujete na kraju godine?

Od 1. januara do 18. juna 2023. godine Air Montenegro je realizovao blizu 2000 letova kojima je prevezeno skoro 160.000 putnika sa load factorom od 64,41%

Prihodi za period januar - jun tekuće godine su 101% veći u odnosu na 2022. godinu.

Sadašnje stanje prodaje kapaciteta, popunjenost letova i srednja prodajna tarifa potvrđuju optimizam da će ovo biti rekordna godina u poslovanju nacionalnog prevoznika i da će plan od preko pola miliona prevezenih putnika biti ostvaren, što je preko 100.000 više putnika u odnosu na prethodnu godinu.

Takođe, očekujemo preko 51 mil. eura prihoda bez areodromskih taksi u 2023. godini.

Mark Anžur

• Na koliko destinacija i kojih će "ToMontenegro" letjeti tokom ljetnje sezone, a koje planirate zadržati tokom zimske? Zašto kompanija zimi ne leti iz Tivta za Zapadnu Evropu?

Redovan saobraćaj se obavlja na 14 destinacija, ka svim destinacijama iz prethodne godine su nastavljeni letovi. Naime, Nacionalni avio prevoznik Air Montenegro u toku ove godine godine saobraća na redovnim avio linijama ka Beogradu, Ljubljani, Banja Luci, Frankfurtu, Cirihu, Parizu, Lionu, Nantu, Kopenhagenu, Pragu, Istanbulu, koje je obavljao u prethodnoj godini i po prvi put prema Bratislavi, Brnu i uskoro prema Sarajevu.

Pored novih čarter letova za zemlje Baltika, koji saobraćaju sa aerodroma Tivat ka Rigi, Vilnusu i Talinu, iz Podgorice imamo nove čarter letove za Ržešov u Poljskoj. Serije čarter letova obavljaju se, kao i prethodne godine, ka Jerevanu, Kairu i Katovicama, u periodu od juna do septembra, dok se sa čarter letovima iz Tel Aviva započelo u martu i trajaće do oktobra tekuće godine.

Zbog nedovoljne tražnje u vansezoni, a imajući u vidu da je Crna Gora turistička država i da se najveći dio prometa na našim aerodromima, kako u Tivtu, tako i u Podgorici, odvija u periodu visoke sezone, odnosno od sredine maja do sredine septembra, za sada nije isplativo otvarati avio linije u zimskom periodu.

Međutim, kao što sam kazao, a cijeneći strateško opredjeljenje Vlade da Crna Gora bude cjelogodišnja turistička destinacija, na bazi ekonomske isplativosti, radićemo na širenju mreže destinacija i povećanju baze putnika - kupaca naših usluga i integralnog turističkog proizvoda Montenegro.

• Šta očekujete od vlasnika - Vlade? Da li kompanija može nastaviti da se razvija bez pomoći države ili dokapitaalizacije?

Prije svega očekujemo profesionalnost, preduzetništvo i stabilnu upravljačku strukturu kompanije.

U avio kompanijama i Nacionalnim avio prevoznicima ne bi trebalo da ima prostora za političko upravljanje, nego moraju postojati ključni kriterijumi, a to su sigurnost i bezbjednost operacija i ekonomska efikasnost, stabilnost i održivost.

Vjerujem da ćemo u dogovoru sa Vladom Crne Gore postići optimalno rješenje imajući u vidu potrebe Nacionalnog avio prevoznika sa jedne, i Vlade kao vlasnika i osnivača sa druge strane, a sve u zajedničkom interesu koji se odnosi na dinamičan rast i razvoj u interesu turističke i druge privrede, građana, države i naravno Nacionalnog avio prevoznika Air Montenegro.

• "ToMontenegro" i dalje nema IATA kod, zbog spora sa bivšom stečajnom upravom "Montenegro airlinesa". Koliko to otežava rad kompanije i kako planirate da riješite ovaj problem?

Pokrenuli smo proces za dobijanje novog IATA koda, koji je u toku i koji je jeste preduslov za potpisivanje code share ugovora i drugih sporazuma na međunarodnom nivou, ali nas ne ograničava u operacijama.

Međutim, 2022. godine smo potpisali IOSA sporazum i dobili sertifikat na osnovu kojeg ispunjavamo sve tehničke standarde.

• Još jedan problem ostao iz perioda bivšeg avio prevoznika je sudbina aviona "čarli" E195 40-AOC. Da li je kompanija zainteresovana za njega ukoliko ga Vlada otkupi od BNDS banke i plati njegov D-check?

Ukoliko se uspiju obezbijediti neophodna finansijska sredstva za investiciju u pravcu osposobljavanja vazduhoplova za operacije, mi iz "Air Montenegra" ćemo ga staviti u funkciju radi saobraćanja na principima ekonomske održivosti I isplativosti u skladu sa komercijalnim planovima u narednom periodu.

• Kako komentarišete činjenicu da Vlada omogućava low cost carrieru Pegasus Airlines da uđe na liniju Podgorica-Istanbul i time povećava konkurenciju na ovoj liniji svojoj avio kompaniji?

Očekivano je da se ulazak konkurencije na bilo koje tržište nepovoljno odrazi na dotadašnje učesnike tržišne utakmice, pa je tako slučaj i sa ulaskom kompanije Pegasus na liniji iz Istanbula ka Crnoj Gori, koji će se odraziti na poslovanje "Turkish Airlinesa" i "Air Montenegra", koji više godina obavljaju redovni saobraćaj na ovoj liniji.

Iako se koncept poslovanja low cost i redovnih avio prevoznika značajno razlikuju, samim tim su i korisnici usluga u principu različita klijentela, jedan dio putnika je spreman da promjeni prevoznika samo zbog niže osnovne cijene prevoza.

Važno je istaći da je Air Montenegro spreman za tržištnu utakmicu sa konkurencijom, ali u isto vrijeme i da, iako kompanija u 100% vlasništvu države Crne Gore podliježe strogoj kontroli državne pomoći, dok to nije slučaj za kompanijama koje dolaze iz država koje nijesu u EU, niti su uskladile svoje zakonodavstvo sa istim, kao što je slučaj npr. sa kompanijama iz Turske.

Iako su Air Montenegro i Turkish Airlines ulaganjem značajnih resursa, novca i vremena formirale određenu bazu klijenata, u najboljem slučaju će biti potreban dodatni napor da se isti zadrže.

Sveobuhvatno kvalitetna ponuda "Air Montenegra", koji je komercijalni avio prevoznik, ima respektabilnu bazu putnika na liniji za Istanbul, koja je jedna od najprofitabilnijih. Imajući u vidu nivo kvaliteta, odnosno odnos cijene I kvaliteta ukupnog servisa "Air Montenegra", cijenimo da do značajnog pada broja korisnika naših usluga neće doći, posebno zato što "Pegasus" leti sa drugog aerodroma i ima drugačiju ciljnu grupu.

U konačnom, Vlada Crne Gore mora da odluči da li je u interesu nacionalni prevoznik, koji če pružati stabilne operacije i biti finansijski jak.

• Prije Vašeg izbora pojavile su se informacije da ste se i prije konkursa sastajali sa članovima odbora direktora "ToMontenegra". O čemu ste razgovarali na tom sastanku i da li Vam je taj susret omogućio da budete izabrani za direktora?

Na inicijativu članova Odbora direktora "ToMontenegro" sastali smo se u Ljubljani kada su me obavijestili da, u skladu sa vršenjeme nadzora nad poslovanjem kompanije svojim profesionalnom obavezama i nadležnostima, između ostalog, žele da komuniciraju sa više kandidata za poziciju Izvršnog direktora kompanije, između ostalih i sa mnom.

Tom prilikom su mi predstavili aktuelno stanje kompanije, ambicije i razvojne planove na kratki, srednji i dugi rok, kao i proaktivnost u cilju iznalaženja najboljeg mogućeg rješenja.

• Kako planirate da riješite spor sa kompanijom "Oki Air" u vezi duga prema "ToMontenegro" za naplaćene naknade za prtljag koje nisu proslijeđene Vašoj kompaniji? Da li ta kompanija ima privilegovani odnos s obzirom da je njen vlasnik Orhan Hodić u odboru direktora "ToMontenegra"? Da li planirate otvaranje svog šaltera na Aerodromu Podgorica kako bi direktno i samostalno naplaćivao karte i naknade za višak prtljaga?

Sve poslovne aranžmane prate odgovarajući zaštitni mehanizmi posredstvom bankarskih garancija i drugih vidova obezbjeđenja. Presjek dugovanja i potraživanja sa svim partnerima se radi periodično i ne postoje naznake da postoji odstupanje u saradnji ni sa jednim partnerom.

Članstvo u Odboru direktora kompanije nije u nadležnosti Izvršnog direktora, već vlasnika i osnivača. U dijelu mojih ingerencija i nadležnosti, kao i obaveza i prava niko neće, po bilo kom osnovu, imati privilegovan položaj.

Jedini kriterijumi kojima ću se voditi i vrjednovati zaposlene i saradnike su profesionalna etika, stručnost, znanje, efikasnost i dobri finansijski i fizički pokazatelji našeg zajedničkog angažovanja i rada.

Kompanija Oki Air je dugogodišnji partner, koji se nalazi u samom vrhu agencija sa kojima sarađujemo, imajući u vidu broj prodatih avio karata Air Montenegra.

U saradnji sa menadžmentom kompanije ćemo razmotriti mogućnost otvaranja šalterske ekspoziture Air Montenegra na Aerodromu Podgorica kao dugoročno rješenje.

Međutim, želim da naglasim da je u okviru strategije on-line prodaje svjetski trend outsource, odnosno ustupanje specijalizovanim agencijama da pružaju usluge na aerodromima. Na taj način dajemo doprinos i snaženju javno-privatnog partnerstva, a poslovanje činimo efikasnijim i racionalnijim..

• Pod kojim uslovima ste prihvatili da budete direktor "ToMontenegra"? Kolika će Vam biti plata, da li ste tražili otpremninu ili neke druge privilegije? Šta obećavate da ćete uraditi za "ToMontenegro"?

Uslovi su definisani u skladu sa potpisanim ugovorom. Smatram da je mnogo važnije da krajnje profesionalno i stručno obavljam svoj posao, a moje prethodno iskustvo i profesionalne reference me preporučuju za poziciju Izvršnog direktora TO Montenegro DOO.

Takođe, ne manje važno je da ću raditi maksimalno posvećeno, sa entuzijazmom i ljubavlju posao kojim se bavim većim dijelom svoje profesionalne karijere i što je do sada donosilo benefite i kompanijama u kojima sam radio i meni i mojim saradnicima, na obostrano zadovoljstvo i u obostranom interesu. Sa postojećim timom i mogućim angažovanjem još nekoliko stručnjaka iz avio biznisa ćemo, siguran sam, doprinijeti dinamičnijem razvoju već uspješne nacionalne avio kompanije, koja će biti na ponos Crne Gore.

Tadašnji razgovor sa predstavnicima Odbora direktora u Ljubljani me inspirisao i motivisao da se kandidujem na Konkurs za Izvršnog direktora TO Montenegro DOO i vjerujem da će moj doprinos unapređenju rada kompanije i Nacionalnog avio prevoznika biti dobri finansijski i fizički pokazatelji, širenje mreže destinacija, zadržavanje aktuelnih korisnika naših usluga i širenje baze novih, društveno odgovorno i održivo poslovanje u interesu građana Crne Gore, države, privrede, strateških partnera i klijenta-putnika.

Review of the breaking news