Rezervacije

Moj nalog
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Broj putnika 1
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Obavještenje o odgovornosti

Obavještenje o ograničenju odgovornosti Air Montenegra

Odricanje od odgovornosti:

Ovo je obavještenje koje se zahtijeva u skladu sa Regulativom (EZ) br. 889/2002. Ovo obavještenje se ne može koristi kao osnov za zahtjev za naknadu štete, niti kao tumačenje Regulative ili Montrealske konvencije, a ne čini ni dio ugovora između prevoznika i putnika. Avio-prevoznik/ci ne daje nikakve izjave u vezi tačnosti sadržaja ovog obavještenja.

Tokom čitanja obavještenja imajte u vidu sljedeće smjernice. Obavještenje je neprecizno u pogledu informacije da avio-prevoznik ne može osporavati zahtjeve za naknadu štete do iznosa 113,100 specijalnih prava vučenja. U skladu sa Regulativom i Montrealskom konvencijom stav glasi: U slučaju smrti ili tjelesne povrede koja je prouzrokovana nesrećom na vazduhoplovu ili tokom ukrcavanja ili iskrcavanja avio-prevoznik ne može isključiti ili ograničiti odgovornost osim u slučaju kontributivnog nemara. Ograničenje odgovornosti avio-prevoznika u slučaju kašnjenja prtljaga, uništenja, gubitka ili oštećenja prtljaga iznosi 1,131 specijalnih prava vučenja. Informacija kojom se navodi da ukoliko ime ili kod avio-prevoznika je naveden na putnoj karti, taj prevoznik je ugovorni prevoznik, se ne primjenjuje u svim slučajevima.

Odgovornost avio-prevoznika prema putnicima i njihovom prtljagu

Ovo obavještenje predstavlja sažetak pravila o odgovornosti koji se primenjuju u skladu sa zakonom Zajednice avio-prevoznika kako se zahtijeva zakonodavstvom Zajednice i Montrealske konvencije.

Naknada štete u slučaju smrti ili tjelesne povrede

Ne postoje finansijska ograničenja u pogledu odgovornosti u slučaju smrti ili tjelesne povrede putnika. Avio-prevoznik ne može osporiti zahtjev za naknadu štete u slučaju kada se radi o šteti do iznosa 113.100 specijalnih prava vučenja (približno 143,400 EUR). Preko tog iznosa, avio-prevoznik može da ospori zahtjev za naknadu štete ukoliko dokaže da je šteta nastala nepažnjom ili krivicom putnika.

Avansna plaćanja

Avio-prevoznik je dužan da za štetu nastalu zbog smrti ili tjelesne povrede putnika, u roku od 15 dana od dana utvrđivanja indentiteta lica koje ima pravo na naknadu štete isplati avans kako bi se zadovoljile neposredne materijalne potrebe. Avans u slučaju smrti ne smije biti manji od 16,000 specijalnih prava vučenja po putniku (približno 20,000 EUR).

Kašnjenje putnika

U slučaju kašnjenja putnika, avio-prevoznik odgovara za štetu, izuzev ako je preduzeo sve razumne mjere da izbjegne štetu ili ako preduzimanje tih mjera nije bilo moguće.

Odgovornost za kašnjenje putnika je ograničena na 4.694 specijalna prava vučenja, prubližno (5,900 EUR).

Kašnjenje prtljaga

U slučaju kašnjenja prtljaga, avio-prevoznik je odgovoran za štetu, izuzev ako je preduzeo sve razumne mjere da izbjegne štetu ili ako preduzimanje tih mjera nije bilo moguće. Odgovornost za kašnjenje prtljaga je ograničena na 1.131 specijalna prava vučenja (približno 1,400 EUR).

Uništenje, gubitak ili oštećenja prtljaga

Avio-prevoznik je odgovoran za štetu, gubitak ili oštećenje prtljaga do iznosa 1,131 specijalna prava vučenja (približno 1,400 EUR). Za predati prtljag, avio-prevoznik je odgovoran i ako nije kriv, izuzev u slučaju da prtljag ima nedostatak. Za prtljag koji nije predat, avio-prevoznik je odgovoran samo ako je kriv.

Viša granica odgovornosti za prtljag

Putnik ima pravo da postavi višu granicu odgovornosti ako najkasnije tokom prijavljivanja putnika za let da posebnu izjavu i plati dodatnu naknadu.

Žalbe u vezi sa prtljagom

Ako je prtljag oštećen, izgubljen, uništen ili ako kasni, putnik mora što prije da podnese pisanu žalbu avio-prevozniku. U slučaju oštećenja predatog prtljaga, putnik mora podnijeti žalbu u roku od 7 dana, a u slučaju kašnjenja prtljaga u roku od 21 dan, s tim što u oba slučaja rok počinje da teče od dana kada je prtljag predat putniku.

Odgovornost ugovornih i stvarnih avio-prevoznika

Ako avio-prevoznik koji stvarno obavlja prevoz nije istovremeno i ugovorni avio-prevoznik, putnik može da podnese žalbu ili zahtjev za naknadu štete protiv bilo kog od njih. Ako je na putnoj karti navedeno ime ili kod avio-prevoznika, on važi kao ugovorni avio-prevoznik.

Rok za podnošenje tužbe

Tužba za naknadu štete mora se podnijeti sudu u roku od 2 godine od datuma kada je vazduhoplov sletio ili trebalo da sleti.

Osnov za informaciju

Ova navedena pravila se temelje na Montrealskoj konvenciji od 28. maja 1999. godine, koja se implementira u okviru Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (EC) br. 2027/97 (izmijenjeno i dopunjeno Regulativom (EZ) br. 889/2002) i nacionalnim zakonodavstvom Crne Gore i članica Evropske Unije.