Rezervacije

Moj nalog
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Broj putnika 1
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Prije leta

 • Check-in

  VRIJEME PRIJAVE NA LET

  Naša preporuka je da na aerodromu budete 2h prije polaska Vašeg aviona, kako bi se nesmetano obavio prijem prtljaga, kontrola putnih dokumenata i ukrcavanje u avion.

  Imajte na umu da se check-in šalter zatvara 30-60 minuta pred let, u zavisnosti od aerodroma* i da nakon toga putnici nemaju mogućnost ulaska u avion. To je redovna procedura koju je potrebno ispoštovati, kako bi se omogućilo da avion poleti na vrijeme.

  * Aerodromi: Podgorica, Tivat, Ljubljana, Frankfurt, Lion, Nant - 30 minuta
  Aerodromi: Beograd, Pariz, Banja Luka - 40 minuta
  Aerodromi: Cirih, Istanbul - 60 minuta

 • Informacije o vizama

  INFORMACIJE O VIZAMA

  Prilikom planiranja putovanja, obavezno provjerite da li je Vaš pasoš validan, i postarajte se da obezbijedite sva zakonom propisana putna dokumenta i vize.

  Napominjemo da ste u obavezi da pribavite sva putna dokumenta i postupite u skladu zemalja iz kojih putujete, ka kojima putujete ili kroz koje prolazite. Informacije o vizama se mogu dobiti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima zemalja obuhvaćenih vašim itinererom.

  USLOVI ZA ULAZAK STRANIH DRŽAVLJANA U CRNU GORU

  Ako putujete u Crnu Goru, informacije o vizi se mogu provjeriti na zvaničnom sajtu crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova - Vizni režim za strane državljane (mvp.gov.me).

  USLOVI ZA ULAZAK DRŽAVLJANA CRNE GORE U ŠENGEN ZONU

  Shodno opštim uslovima za ulazak u zemlje EU, odnosno Šengen zone, koji se primjenjuju na državljane svih trećih zemalja, od crnogorskih državljana se na granici, osim biometrijskog pasoša, može tražiti da ispune i sljedeće uslove:

  • Da preciziraju mjesto boravka (tj. da pokažu pozivno ili garantno pismo, turistički vaučer, hotelsku rezervaciju ili navedu adresu na kojoj će boraviti);
  • Da posjeduju dokaz o dovoljnim novčanim sredstvima za predviđeni boravak, tranzit i povratak u matičnu državu, u gotovini ili na kreditnim karticama (novčani iznosi se od zemlje do zemlje kreću od 40 do 70 eura po danu boravka);
  • Da u Šengenskom informacionom sistemu (SIS) protiv njih nije zabilježena mjera zabrane ulaska;
  • Da se prije namjeravanog ulaska u Šengen zonu u toj zoni nijesu već zadržavali više od 90 dana u periodu od šest mjeseci;
  • Da ne predstavljaju opasnost za javni red i mir, unutrašnju bezbjednost, javno zdravlje ili međunarodne odnose bilo koje članice EU.

  Obavještavamo Vas da prilikom putovanja za Republiku Francusku, Saveznu Republiku Njemačku, Republiku Sloveniju, Republiku Srbiju, Republiku Italiju, kraljevinu Norvešku, Švajcarsku Konfederaciju, Češku Republiku, Republiku Austriju i Slovačku Republiku putnici moraju imati pasoš čiji je rok važenja najmanje tri mjeseca nakon planiranog odlaska iz navednih zemalja.

  Napominjemo da gore navedeno pravilo važi za sve zemlje Šengen zone.

  Za državu Izrael i Rusku Federaciju putnici moraju posjedovati pasoš čiji je rok važenja najmanje šest mjeseci od dana odlaska sa teritorije navedenih zemalja.

  Napominjemo da sve navedene informacije služe samo kao smjernice, a putnici su dužni da se sami detaljno informišu kod nadležnih organa.

  Informacije o vizama za državljane Crne Gore možete naći ovdje - Vizni režim za državljane Crne Gore i korisne informacije za putovanja (mvp.gov.me).

  NAPOMENA: Neke zemlje traže izvjesne dodatne podatke o putnicima (API), te od Vas može biti zatraženo da prilikom pravljenja rezervacije saopštite podatke kao što su: pol, ime (kao na pasošu), prezime (kao na pasošu), datum rođenja, državljanstvo, broj pasoša, datum izdavanja pasoša i datum njegovog važenja, zemlju koja je izdala pasoš. Ovi podaci se šalju pograničnim vlastima 72 sata prije leta, odnosno u okviru 72 sata uoči leta, ako se rezervacija pravi u tom periodu.