Rezervacije

Moj nalog
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Broj putnika 1
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Prtljag

 • Priprema prtljaga za putovanje

  Vaš prtljag može da sadrži predmete za ličnu upotrebu, lične i druge stvari koje koristite za odijevanje, upotrebu ili radi udobnosti tokom putovanja.

  Savjetujemo da se držite sljedećih preporuka:

  • Upišite svoje ime i adresu, kako na spoljašnjoj, tako i na unutrašnjoj strani prtljaga;
  • Upišite i privremenu adresu (npr. naziv i adresu hotela u kom odsijedate)
  • Zaključajte prtljag, ili ga umotajte jakom trakom, kako bi se spriječilo njegovo otvaranje i gubljenje stvari;
  • Vrijedne i lomljive predmete, važna dokumenta i novac nositi isključivo u ručnom prtljagu;
  • Uklonite sa prtljaga sve prtljažne priveske od prethodnih putovanja;
  • Kamere i fotoaparate možete nositi sa sobom i upotrebljavati na letovima Air Montenegra, ali vi koji putovanje nastavljate drugom aviokompanijom, treba da imate na umu da postoje zemlje koje ne dozvoljavaju upotrebu kamera, fotoaparata i dogleda u avionima i na aerodromima.
 • Ručni prtljag

  Na letovima Air Montenegra sa sobom u putničku kabinu možete ponijeti jedan komad nepredatog prtljaga, maksimalne težine do 8kg, a čiji zbir dimenzija (uključujući točkove, ručke i spoljne džepove) ne prelazi 115cm (npr. 55x40x20 cm).

  Na svim aerodromima postoje kalupi za provjeru dimenzija ručnog prtljaga. To su jednostavni metalni okviri u koji je potrebno staviti ručni prtljag. Ukoliko stane u okvir, ispunjava standardne dimenzije, u suprotnom, mora se napraviti reorganizacija i prepakivanje. Ovakvi okviri za provjeru ručnog prtljaga se najčešće nalaze u blizini šaltera za čekiranje kako biste mogli jednostavno da izvršite prepakivanje viška prtljaga u kofere koje namjeravate da predate.

  Osim jednog komada ručnog prtljaga u putničku kabinu možete unijeti kaput/jaknu, kišobran, štake, kameru, dvogled, materijal za čitanje u količini koja odgovara vremenu trajanja leta. U ručnom prtljagu može se prenositi i hrana za bebe u tečnom ili kašastom stanju i mlijeko u odgovarajućoj količini, u zavisnosti od dužine trajanja leta. Putnik koji koristi ljekove u obliku tečnosti, iste može nositi u ručnom prtljagu isključivo uz ljekarski nalaz izdat od nadležne medicinske ustanove ili ovlašćene ljekarske ordinacije. Ovo isto važi i za prenos medicinskih preparata kao što su insulin, krvna plazma i sl.
  Napomena*: Može biti izvršena provjera njihove autentičnosti.

  NAPOMENE

  U putničku kabinu se još mogu unijeti:

  • pribor za nokte, bez sječiva i turpije;
  • lap top računari, PDA uređaji, mobilni telefoni i sl;
  • upaljač - jedan po putniku, šibice koje se ne mogu upaliti trenjem.

  Savjetujemo da stvari od velike vrijednosti, kao što su novac i nakit, važna poslovna dokumenta, ključeve i lične stvari koje su za Vas od posebnog značaja nosite u ručnom, nikako u predatom prtljagu.

  Postoje predmeti koji, ukoliko se nađu u ručnom prtljagu, mogu biti trajno oduzeti na bezbjedonosnoj kontroli prije ulaska u avion.

  Predmeti koji se prihvataju na prevoz uz odobrenje prevozioca samo u ručnom prtljagu:

  • Medicinski kiseonik: gasni kiseonik (boce do 2 litra) ili cilindar sa vazduhom za medicinsku upotrebu uz obavezan sertifikat izdat od strane vazduhoplovnih vlasti da je boca sigurna/bezbjedna za let;
  • Živin barometar ili termometar koji nosi predstavnik meteorološke ili slične agencije - mora biti upakovan u tvrdom pakovanju ili nepromočivoj torbi, kako bi se onemogućilo prosipanje žive iz pakovanja;
  • Predmeti koji su izvor toplote: uređaji na baterije, podvodne baterije, lemilice koje, kada se greškom aktiviraju mogu da proizvedu visoku temperaturu. Kod ovakvih uređaja baterije se moraju ukloniti (odvojiti od uređaja) da ne bi došlo do nenamjernog uključivanja.

  Obavještenje za putnike koji putuju preko Aerodroma Nikola Tesla - Beograd

  Obavještavamo vas da počev od 01.05.2018. svim putnicima, koji doputuju sa nekog drugog aerodroma i na aerodromu Nikola Tesla prelaze na drugi let (transfer), iz bezbjednosnih razloga neće biti dozvoljen prenos tečnosti u ručnom prtljagu zapremine preko 100 ml uključujući i tečnosti koje su kupljene na drugom aerodromu i zapakovane u STEB kesu.

  Detaljnije informacije možete pogledati na www.beg.aerolat/prakticni_vodic/prtljag.

  Obavještenje za putnike koji putuju u Rusku federaciju

  Poštovani putnici,
  Savezna Agencija za vazdušni saobraćaj (Federal Air Transport Agency) Ministarstva saobraćaja Ruske Federacije je donijela odluku o dodatnim mjerama bezbjednosti na svim areodromima u Rusiji. Molimo Vas da se upoznate sa tekstom odluke.

  Ministarstvo saobraćaja Ruske Federacije
  Savezna agencija za vazdušni saobraćaj
  (Rosaviatsiya)

  Shodno uputstvu Savezne agencije za vazdušni saobraćaj Rusije (Rosaviatsiya), Aerodrom Domodedovo u Moskvi preduzeo je dodatne mjere bezbjednosti: sve tečnosti, gelovi i sprejevi, uključujući proizvode za ličnu higijenu koji se nose u prijavljenom ili ručnom prtljagu moraju biti provjereni.

  Ljekovi koji su neophodni za održavanje u životu putnika tokom leta, mogu se nositi u ručnom prtljagu, nakon što ih službeno lice zaduženo za bezbjednost propisno identifikuje pomoću neophodnih sadržaja i opreme.

  Putnici su obavezni da preduzmu mjere koje se odnose na zaštitu života i zdravlja i da stave navedene materije u predati prtljag kako bi se ubrzalo obavljanje procedura prije leta.

  U slučaju da postoji mogućnost dužeg zadržavanja, molimo vas da dođete na aerodrom ranije.

  Air Montenegro moli svoje putnike da obrate pažnju na propisane uslove putovanja, kako bi izbjegli eventualne neprijatnosti.

 • Predati prtljag - dozvoljena količina besplatnog prtljaga

  Kupovinom karte stičete pravo na prevoz određene količine prtljaga besplatno. Količina besplatnog prtljaga zavisi od klase servisa i rutinga na karti koju ste kupili.

  Na letovima Air Montenegra primjenjuje se komadni princip dozvoljenog prtljaga, kao i obračuna viška prtljaga. To znači da se na vašoj karti u polju za dozvoljeni prtljag nalazi oznaka 1x23kg za jedan prtljag u EKONOMSKOJ i 2x32kg za dva prtljaga u BIZNIS klasi.

  U donjoj tabeli možete naći detaljna pravila o količini besplatnog prtljaga.

  MNE - DOZVOLJENA KOLIČINA BESPLATNOG PRTLJAGA
  TIP PUTNIKA BIZNIS KLASA EKONOMSKA KLASA
  ODRASLI - ADT
  DJECA - CHD
  2 komada 1 komad
  Max težina 32 kg po komadu Max težina 23 kg po komadu
  Max dimenzija 158 cm* po komadu
  (zbir 3 dimenzije)
  Max dimenzija 158 cm* po kom.
  Za DJECU do 5 godina ukljucena 1 potpuno sklopiva kolica
  BEBE - INF 1 komad
  Max težina 10 kg po komadu
  Max dimenzija 158 cm* po komadu
  +1 dječija kolica sklopiva (jednodjelna ili višedjelna) ili 1 korpa
  * Max dimenzija = dužina + širina + visina
 • Dodatni komad prtljaga

  Putnicima Air Montenegra je omogućena usluga online kupovine dodatnog prtljaga prilikom kreiranja rezervacije.
  Cijena ove usluge iznosi EUR 45,50 za prtljag do 23 kg težine.

  Putnicima Air Montenegra naplatiće se dodatna usluga na odlaznom aerodromu u slučaju:

  • kada njihov prijavljeni prtljag odgovara dozvoljenom broju komada, ali premašuje dozvoljenu težinu i/ili dimenzije,
  • kada broj prijavljenog komada prtljaga premašuje dozvoljeni iznos.

  Prilikom kupovine dodatnog prtljaga, odnosno prekoračenja dozvoljene težine prtljaga, naplate ovih usluga na aerodromu polaska se vrše na osnovu cijena navedenih u nastavku.

  Naziv Cijena
  CIJENA ZA DODATNI KOMAD PRTLJAGA (do 23 kg) € 60,00
  CIJENA ZA PRTLJAG KOJI PREMAŠUJE DOZVOLJENU TEŽINU I/ILI VELIČINU* € 30,00

  * Dozvoljeno prekoračenje do težine prtljaga od 32 kg.

  Prtljag težine veće od 32 kg neće biti prihvaćen.

 • Opasne materije i zabranjeni predmeti

  Opasne materije su predmeti ili supstance koje mogu izazvati rizik po zdravlje, sigurnost, imovinu ili okolinu.

  Za prevoz ovakvih materija postoje posebna pravila.

  Sa sobom ni u ručnom ni u predatom prtljagu nije dozvoljeno nositi sledeće predmete

  • alkoholna pića sa više od 70% alkohola
  • eksplozive tj. naprave za vatromet, municiju koja sadrži eksploziv, zapaljive projektile
  • elektro-šok oružja
  • infektivne supstance npr. uzorke za dijagnostiku
  • korozivne materijale
  • namagnetisane materijale
  • naprave koje u radu koriste tečni kiseonik
  • naprave za onesposobljavanje – biber sprej ili slične supstance koje nadražuju ili onesposobljavaju
  • oksidirajuće materijale npr. hlor i izbjeljivač
  • organske perokside npr. učvršćivač za staklena vlakna
  • otrovne supstance npr. pesticide, insekticide
  • radio-aktivni materijal
  • šibice koje se pale na svakoj podlozi
  • upaljače sa plavim plamenom i elektronske upaljače za cigarete
  • zapaljive ili samozapaljive tečnosti ili materijale npr. plin i posude sa plinom, boje, razređivače, tečnosti sa više od 80% alkohola, ugalj

  Opasne materije i predmeti sa donje liste se mogu prevoziti uz poštovanje posebnih pravila

  • aerosoli
  • alkoholna pića
  • bezbjedonosna pakovanja kao što su ataše torbe, kase za gotovinu koja sadrže opasne materije kao što su litijumske baterije i/ili pirotehničke materijale
  • elektronski uređaji sa litijum jonskom baterijom
  • energetski efikasne sijalice · invalidska kolica na baterije
  • izolovana pakovanja sa rashlađenim tečnim azotom (dry shipper)
  • kiseonik ili boce kiseonika za medicinsku upotrebu
  • lampe za ronjenje
  • litijum jonske baterije
  • male boce nezapaljivog gasa
  • medicinski kiseonik
  • municija
  • oprema za kampovanje
  • predmeti koji proizvode visoke temperature
  • prenosivi medicinski elektronski uređaji
  • prsluci za spasavanje
  • ranci za spasavanje zatrpanih lavinom
  • šibice
  • srčani pesmejkeri
  • suvi led
  • upaljači za cigarete
  • uvijači za kosu sa ugljovodoničnim gasom
  • živin meteorološki barometer ili termometar

  Detaljne informacije o prevozu opasnih materija možete naći ovdje .

  U skladu sa Zakonom o Vazdušnom saobraćaju ("Službeni list CG", br. 30/12), Agencija za civilnu avijaciju je definisala listu predmeta koji se ne mogu transportovati u ručnom i predatom prtljagu. Molimo vas da na preuzmete donje dokumente i upoznate se sa pravilima.

  Predmeti zabranjeni u ručnom prtljagu

  Predmeti zabranjeni u predatom prtljagu

 • Elektronski uređaji

  Lični elektronski uređaji koji se nalaze u čekiranom (predatom) prtljagu moraju da budu potpuno isključeni i efektivno zaštićeni od slučajnog aktiviranja. Kako bi se osiguralo da se isti neće uključiti tokom prevoza, svaka aplikacija, alarm ili unaprijed podešena konfiguracija koja ga može aktivirati mora da bude isključena ili deaktivirana.

  Lični elektronski uređaji koji se nalaze u čekiranom prtljagu moraju se zaštiti adekvatnim pakovanjem ili oblaganjem ili se moraju spakovati u čvrstu vrećicu koja će biti zaštićena adekvatnim oblaganjem (npr. tkaninom).

  Hoverbord uređaj i Samsung Galaxy note 7 telefoni obavezno moraju biti u ručnom prtljagu.

  Bezbjednost putnika i posade je najvažniji prioritet Air Montenegra.

  EASA - Bilten sa informacijama o sigurnosti

  Elektronski uređaji
 • Sportska oprema

  Air Montenegro naplaćuje specijalnu cijenu za prevoz sportske opreme kao viška prtljaga, koja se primjenjuje za samo 1 komplet po putniku. Sportska oprema je podijeljena u tri kategorije: malu, srednju i veliku. Za opremu koja nije navedena u ovoj tabeli naplaćuje se cijena u skladu sa težinom i/ili dimenzijama odgovarajuće kategorije.

  MALA (do 15 kg i/ili 140 cm)

  VRSTA OPREME NAPLATA MAX. DIMENZIJE
  L W H
  Standardne skije i skije za slalom na vodi*, skejtbord, golf oprema, oprema za ribolov Ulazi u količinu besplatnog prtljaga. Svako prekoračenje težine/ dimenzija naplaćuje se po tarifi za višak prtljaga za MNE letove ili specijalna tarifa (data niže u tabeli), što god je povoljnije za putnika. 140 cm 68 cm 68 cm
  30 EUR

  SREDNJA (16-32kg i/ili 141-200 cm)

  VRSTA OPREME NAPLATA MAX. DIMENZIJE
  L W H
  Skije*, bicikli, ronilačka oprema, surfing daske** - 200 cm 101 cm 20 cm
  50 EUR 200 cm 88 cm 33 cm

  VELIKA (33-50 kg i/ili 201-270 cm)

  VRSTA OPREME NAPLATA MAX. DIMENZIJE
  L W H
  Oprema za jedrenje na dasci (windsurfing); kanui, kajaci***; koplja - 270 cm 61 cm 46 cm
  85 EUR 270 cm 76 cm 12 cm

  Napomene:

  * Skije koje prelaze dozvoljene dimenzije od 140 cm, biće tretirane kao srednja kategorija (140-200 cm).

  ** Sve surfing daske koje premašuju 200 cm biće tretirane kao windsurfing oprema.

  *** Kajaci staklene konstrukcije se ne prihvataju na prevoz!

  OPIS SPORTSKE OPREME

  TIP OPIS/ KVOTA
  Standardne i skije za slalom na vodi
  • Par standardnih skija sa parom štapova i čizama
  • Daska za skijanje sa parom čizama
  • Par standardnih ili skija za slalom na vodi
  Golf oprema
  • Jedna golf torba sa parom golf cipela.
  Oprema za ribolov
  • Najviše dva štapa za pecanje i jedan blinker, jedan kofer za pribor ili ranac, 1 mreža za ribu, par čizama.
  Skejtbord
  • Max. 1 skejtbord po putniku.
  Bicikli
  • Bicikl treba da je prigodno zapakovan, sa bočno učvršćenim upravljačem i skinutim pedalama i ispumpanim gumama, upakovan u svoju torbu, ili umotan u zaštitni materijal (najlon itd.). Prilikom rezervisanja, bukirati kao specijalni prtljag. Air Montenegro ne može obezbijediti kutiju za isto.
  Ronilačka oprema
  • Ronilačko odijelo
  • 1 prazna boca za vazduh*
  • 1 regulator
  • 1 nosač za bocu
  • 1 manometar
  • 1 maska
  • par peraja
  • 1 disaljka
  • 1 nož
  • 1 podvodna puška
  • 1 pojas za spasavanje
  * Na prijemu obavezno otvaranjem ventila provjeriti da li je boca prazna.
  Surfing daska
  • Jedna daska za surfing
  Oprema za jedrenje na dasci (Windsurfing)
  • Daska
  • Jarbol
  • Bum (viljuškasti debljenjak)
  • Jedro
  Kanui, kajaci
  • Kajak/ kanu
  • Par vesala pričvršćenih uz kajak/kanu ili upakovanih u kutiju

  Kako bi dobili odobrenje Air Montenegra za prevoz sportske opreme potrebno je da taj zahtjev najavite ranije i to:

  • Velika sportska oprema (kajt, kajak, bicikla itd.) minimum 7 dana prije planiranog leta;
  • Ostala sportska/ manja oprema potrebno je da se prijavi na dan putovanja, odnosno prilikom čekiranja (skije, ski bord, štapovi za golf, štapovi za pecanje itd.)
 • Neregularnosti sa prtljagom

  U slučaju bilo koje neregularnosti sa prtljagom (izgubljeni/ oštećeni prtljag, kao i kašnjenje prtljaga) obavezno ODMAH po slijetanju prijavite neregularnost lokalnoj službi "Izgubljeno i nađeno" koja postoji na svakom aerodromu, uglavnom u blizini traka za preuzimanje prtljaga.

  Molimo sačuvajte sva putna dokumenta i nakon leta (avionsku kartu, svoj primjerak prtljažnog privjeska, bording kartu). Ukoliko kasnije budete željeli da podnesete zahtjev za nadoknadu štete možete ga dostaviti na:

  Za procesuiranje Vašeg predmeta molimo Vas da dostavite sljedeća dokumenta:

  • OŠTEĆEN PRTLJAG
   • DPR (zapisnik o oštećenom prtljagu)
   • Elektronska karta
   • Boarding karta
   • Baggage tag
   • Račun od kupovine kofera
   • Fotografije oštećenog prtljaga
   • Instrukcije za plaćanje (na ime nosioca DPR zapisnika)
  • KAŠNJENJE PRTLJAGA
   • PIR (zapisnik o kašnjenju prtljaga)
   • Elektronska karta
   • Boarding karta
   • Baggage tag
   • Spisak stvari iz kofera sa iskazanim vrijednostima
   • Računi za neophodnu kupovinu stvari (maksimum 75 € za ekonomsku klasu i 110 € za biznis klasu)
   • Račun za gorivo ili taksi prilikom preuzimanja prtljaga
   • Instrukcije za plaćanje (na ime nosioca PIR zapisnika)
  • NESTALE STVARI IZ PRTLJAGA
   • DPR (zapisnik o oštećenom prtljagu)
   • Zapisnik iz policije o nestalim stvarima
   • Elektronska karta
   • Boarding karta
   • Baggage tag
   • Računi nestalih stvari
   • Instrukcije za plaćanje (na ime nosioca DPR zapisnika)

  Nekompletna dokumentacija se neće razmatrati.

  Reklamacije za oštećenje prtljaga neće se uzimati u razmatranje ukoliko putnik nije zahtjevao reklamaciju prevoziocu odmah po otkriću štete, ili najkasnije u roku od 7 dana od dana preuzimanja prtljaga. U slučaju kašnjenja ili gubitka prtljaga, reklamacije treba podnijeti u roku od 21 dan od dana kada je zakašnjeli prtljag preuzet ili je trebalo da bude isporučen. Reklamacija mora biti u pisanoj formi i podnijeta u pomenutim rokovima.