Rezervacije

Moj nalog
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Broj putnika 1
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Specijalni zahtjevi

Prihvatanje na prevoz trudnica ili drugih osoba koje zahtijevaju specijalnu pomoć, podliježe prethodnim dogovorima sa nama. Putnici sa nekim vidom nesposobnosti koji su nas obavijestili o specijalnim zahtjevima prilikom izdavanja karte, i mi smo te zahtjeve prihvatili, neće naknadno biti odbijeni na prevoz zbog svoje nesposobnosti ili specijalnih zahtjeva.

 • Nepraćena djeca

  Opšte

  Ova procedura se odnosi na prevoz djece koja putuju bez pratnje (UM) uzrasta od 5 do navršenih 12 godina starosti, a na zahtjev roditelja ili staratelja, i na nepraćenu djecu stariju od 12 godina, a ne više od 16 godina.

  Prevoz nepraćene djece je moguć samo na letovima gdje je Air Montenegro operativni prevoznik* i ne primjenjuje se na code-share** letove koje obavlja druga kompanija, izuzev u slučajevima prevoza djece koja pripadaju "specijalnoj kategoriji putnika".

  Obaveze roditelja/ staratelja čije dijete putuje kao nepraćeno dijete

  1. Prilikom pravljenja rezervacije roditelji/ staratelji su u obavezi da obavijeste naše službenike ukoliko žele da kupe kartu za nepraćeno dijete, kao i da navedu starost.
  2. Rezervacija karte za nepraćeno dijete će biti izdata tek nakon što prevoz bude odobren od strane Air Montenegra, kao i drugih kompanija koje učestvuju u prevozu, ukoliko ih ima.
  3. Sva dokumenta neophodna za putovanje nepraćenog djeteta (kartu, pasoš, vizu i sl.) u obavezi su da obezbijede roditelji/ staratelji.
  4. Djeca se prihvataju na let na osnovu izjave koju su u obavezi da popune i potpišu roditelji/ staratelji. Izjava tj. "UM-formular" se ispunjava na aerodromu prilikom čekiranja. Kako bi sve formalnosti bile obavljene na vrijeme molimo Vas da na aerodrom dođete ranije i prijavite dijete za let dva sata prije planiranog polijetanja.
  5. Roditelj/ staratelj dijete predaje ovlašćenom službeniku na aerodromu i u obavezi je da ostane na aerodromu dok ne poleti avion u kojem se nalazi dijete. Napominjemo da dijete moraju predati, odnosno prihvatiti samo one osobe koje su navedene u Izjavi za nepraćeno dijete, tj. UM formularu.

  "UM formular" možete preuzeti ovdje .

  Prevoz djece starije od 12 godina, a ne više od 16 godina se obezbjeđuje:

  • Samo ukoliko je pomoć stvarno potrebna,
  • Samo ukoliko roditelj/ staratelj to traži,
  • Za putnike sa ograničenom pokretljivošću.

  Naplata za uslugu praćenja djeteta

  Usluga praćenja djeteta po pravcu iznosi:

  • 40 eura za letove između Crne Gore i Srbije.

  Izuzetak: Ukoliko kao nepraćena djeca (UM) putuju braća/ sestre naplaćuje se usluga samo za jedno od njih.

  Prevoz djece mlađe od 5 godina

  Air Montenegro prihvata na prevoz i djecu mlađu od 5 godina (stariju od 2 godine), ali obavezno u pratnji starije osobe. Pratioci mogu biti roditelji/ staratelji, sestre i braća stariji od 14 godina, ili bilo koja druga osoba starija od 16 godina u domaćem saobraćaju. U međunarodnom saobraćaju pratilac mora biti stariji od 18 godina.

  Ukoliko navedeni uslovi nisu ispunjeni, prihvatanje djeteta na prevoz je moguće samo u pratnji stjuardese Air Montenegra kao pratioca djeteta, pri čemu je roditelj/ staratelj u obavezi da kupi kartu za službenog pratioca, po važećoj tarifi u dijelu putovanja u kojem je pratilac.

  * Operativni prevoznik - let koji samostalno obavlja Air Montenegro.
  ** Code-share let/ Air Montenegro marketing prevoznik - let koji obavlja neka druga kompanija, a Air Montenegro je zakupac određenog broja sjedišta na tom letu.

 • Djeca koja putuju sa jednim roditeljem/ starateljem ili licima koja nisu roditelji/ staratelji

  Air Montenegro prihvata na let dijete u pratnji jednog roditelja/ staratelja uz saglasnost drugog roditelja. Takođe, Air Montenegro prihvata na let dijete u pratnji lica koja nijesu ni roditelji ni staratelji, ali uz saglasnost koju su u obavezi da potpišu oba roditelja/ staratelja. Obrazac saglasnosti nije zakonski propisan, ali mora biti ovjeren od strane notara ili nadležnog organa (u Crnoj Gori: Osnovni sud). Kako propisi variraju od zemlje do zemlje i zavise od državljanstva, putnici su dužni da provjere uslove putovanja sa konzularno-diplomatskim predstavništvom zemlje u koju putuju.

  Napominjemo da sve navedene informacije služe samo kao smjernice, a putnici su dužni da se sami detaljno informišu kod nadležnih organa.

 • Prevoz putnika sa invaliditetom

  Invalidni putnici su oni putnici sa fizičkim ili mentalnim nedostacima; ili su u takvom zdravstvenom stanju, da im je potrebna posebna pažnja, ili pomoć pri ukrcavanju ili iskrcavanju iz aviona, za vrijeme trajanja leta ili za vrijeme primanja na odlet, koja se inače ne bi pružila. Kako bi Vam putovanje bilo još udobnije, molimo Vas da nas prilikom rezervisanja karte upoznate sa vrstom pomoći koja Vam je potrebna. Neophodno je da navedete kojoj kategoriji putnika pripadate kako bismo blagovremeno angažovali odgovarajuće službe u skladu sa navedenim potrebama.

  Kategorije

  Prema stepenu pomoći koju je potrebno pružiti, postoje sljedeće kategorije putnika:

  • WCHR - putnici kojima je pomoć potrebna kako bi došli do, odnosno napustili avion, ali koji mogu samostalno da se penju uz ili silaze niz stepenice, kao i da se kreću po putničkoj kabini.
  • WCHS - putnici kojima su invalidska kolica potrebna do/od aviona i koji moraju biti prenijeti uz/niz stepenice i koji ne mogu sami doći odnosno ustati sa sjedišta u avionu.
  • WCHC - putnici kojima su invalidska kolica neophodna od/do aviona i potrebna im je pomoć za ulazak odnosno izlazak iz aviona, kao i za kretanje po putničkoj kabini.
  • BLND - slijepi putnici - neophodno je da prilikom rezervisanja karte naznačite da li postoji pratnja od strane psa za vođenje slijepih osoba.
  • DEAF - gluvi putnici - neophodno je da prilikom rezervisanja karte naznačite da li postoji pratnja od strane psa.

  Prilikom prihvatanja na prevoz putnika iz navedenih kategorija pratioci su potrebni kako slijedi:

  Za putnike iz kategorije WCHR i WCHS po pravilu nije potreban pratilac, osim ukoliko ljekar ne odluči drugačije, dok putnici koji pripadaju kategoriji WCHC moraju imati pratioca koji je kvalifikovan za praćenje takvog putnika i to za vrijeme čitavog puta.

  NAPOMENA: Air Montenegro nije u mogućnosti da obezbijedi prevoz putnicima na nosilima.

  Napominjemo da postoji ograničenje po pitanju broja putnika sa invaliditetom koji mogu biti na jednom letu, zato Vas molimo da prilikom pravljenja rezervacije napomenete koja vrsta pomoći Vam je potrebna za još udobnije putovanje. Naše službe Vam stoje na raspolaganju. Ugodan let!

  PUTNICI SA SOPSTVENIM INVALIDSKIM KOLICIMA

  Invalidska kolica se prenose kao predati prtljag, bez naplate, ukoliko se putnik kreće pomoću pomagala. S obzirom da postoje različiti tipovi kolica: standardna - na ručni pogon, motorizovana - na suve baterije ili akumulator, na prijemu će službe provjeriti da li su baterije iskopčane, polovi izolovani, a baterije čvrsto vezane za kolica.

  Ukoliko posjedujete invalidska kolica na vlažne baterije napominjemo da ste u obavezi da imate odobrenje svih učesnika u prevozu na unaprijed predat zahtjev (uslovi u skladu sa DGR).

  MOBILNA POMAGALA NA BATERIJE

  Prilikom prihvatanja na prevoz mobilnih pomagala koja funkcionišu na baterije neophodno je da se ispunjavaju sljedeći uslovi:

  • baterija je tipa koji je dozvoljen;
  • baterijski polovi su zaštićeni i električna kola su izolovana;
  • baterije se pune na način koji sprečava pomjeranje ili oštećenja drugog tereta;
  • ukoliko je primjenljivo, baterije se uklanjaju, zaštite i transportuju prema specifikacijama za ovaj tip baterija;
  • kapetan je obaviješten o lokaciji pomagala za kretanje i/ili baterijama.
 • Putovanje u trudnoći

  Buduće majke do 20. sedmice trudnoće, dobrog zdravlja i nekomplikovane trudnoće, mogu putovati letovima Air Montenegra bez ljekarskog uvjerenja. Ako je trudnoća ušla u 20. sedmicu, putovanje našim letovima će biti dozvoljeno samo uz ljekarsko uvjerenje koje mora biti izdato najviše 7 dana prije započinjanja puta. Uvjerenje treba da potvrdi:

  • da se porođaj ne očekuje u roku od 4 sedmice od početka putovanja, te da ne postoje zdravstvene smetnje za putovanje,
  • da ne postoje nesigurnosti u nastavku trudnoće ili datumu porođaja, i/ili
  • da se ne očekuju komplikacije prilikom porođaja.

  Ovo uvjerenje ostaje u službi koja vrši rezervacije.

  Prevoz avionom se ne preporučuje trudnicama nakon 32. nedjelje trudnoće i 7 dana nakon porođaja.

  Vjerujemo da razumijete da su ova pravila na snazi radi zdravlja kako trudnice, tako i bebe.

  NOVOROĐENE BEBE

  Novorođene bebe se našim letovima mogu prevoziti tek sedam dana nakon rođenja, osim ako nisu prijevremeno rođene. Za putovanje prijevremeno rođenih beba neophodna je prethodna najava i ljekarsko uvjerenje.

 • Prevoz kućnih ljubimaca

  Prevoz kućnih ljubimaca u kabini (PETC)

  U putničkoj kabini se mogu prevoziti samo životinje manjih dimenzija (ali ne u staranju nepraćenog djeteta) i to: psi, mačke, male pripitomljene ptice, ili mali glodari (zec, hrčak, morsko prase). Air Montenegro ne prihvata gmizavce na prevoz.

  Za prevoz životinje avionom morate obezbijediti odgovarajući prozračni transporter napravljen od čvrstog materijala (plastike, fiberglasa, drveta, metala i sl.), sa nepromočivim dnom, ili kavez sa pokrivačem od tkanine za male ptice (kanarinac, papagaj). Maksimalna težina transportera i životinje je 8 kg, a veličina ne smije da prelazi dimenzije ručnog prtljaga, odnosno 55 x 40 x 20 cm. Dozvoljeno je smjestiti nekoliko istorodnih životinja u jedan kontejner dok god njihova težina ne prelazi maksimalnu dozvoljenu. PETC mora biti jedini ručni prtljag i smješta se ispod sjedišta ispred Vas. Na bezbjednosnoj kontroli životinja se vadi iz ambalaže i prolazi rendgen mašinu zajedno sa vlasnikom, dok ambalaža prolazi provjeru sa ostalim prtljagom.

  Prevoz životinja u kabini se naplaćuje se u fiksnom iznosu, i to: 25 EUR po pravcu.

  Prevoz kućnih ljubimaca - potrebna dokumenta

  Ako planirate da na put krenete sa svojim kućnim ljubimcem (psom, mačkom ili ljubimcem iz porodice kuna), treba da obezbijedite sva dokumenta obavezna po zakonu zemlje opredjeljenja. Potrebne informacije mogu se dobiti u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu svake zemlje ponaosob.

  Jedan od osnovnih kriterijuma za putovanje pasa, mačaka i kuna, koji je zajednički za sve države, jeste da su zdravi i sposobni za putovanje, što se potvrđuje potpisom veterinara u pasošu životinje, zatim da su redovno vakcinisani protiv bjesnila, te da im je ugrađen mikročip ili tetovir broj. Ljubimce treba očistiti od crijevnih parazita i krpelja 24 do 48 časova prije putovanja avionom.

  Pasoš za životinje je dokument, odnosno knjižica, koju izdaje i ovjerava ovlašćena veterinarska ustanova i u kojoj se navodi:

  • datum okota/ starost, rasa, pol i boja krzna;
  • broj mikročipa/ tetovir broj, datum obilježavanja i mjesto na životinji na kom se on nalazi;
  • datum vakcinacije protiv bjesnila;
  • naziv proizvođača vakcine, naziv vakcine i serijski broj;
  • datum kada životinja treba da primi revakcinu.

  Za prevoz pasa avionom preporučuje se da se pas ne hrani najmanje 6 sati prije leta, i da mu se ne daje voda 2 sata prije polijetanja.