Rezervacije

Moj nalog
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Broj putnika 1
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Opšti uslovi prevoza

 • 1. Definicije pojedinih izraza u ovim uslovima

  Radi boljeg razumijevanja ovog teksta, skreće Vam se pažnja na sljedeće:

  "Mi", "nas" i "naši" znači Air Montenegro.

  "Vi", "Vas", "Vaši" znači bilo koja osoba, izuzev članova posade, koja se prevozi ili će biti prevezena u avionu, shodno navodima na karti. (Vidjeti takodje definiciju "Putnik").

  "DOGOVORENA MJESTA PREKIDA PUTOVANJA" znače ona mjesta, izuzev mjesta polaska i mjesta opredjeljenja, navedena na karti ili prikazana u našim redovima letenja kao redovna mjesta zaustavljanja na vašoj ruti.

  "OZNAKA PREVOZIOCA" znači oznaka od dva karaktera kao kombinacija slova i broja ili dva slova, koja identifikuje određenog avio prevozioca - za Air Montenegro oznaka je MNE.

  "OVLAŠĆENI AGENT" znači putnički prodajni agent kojeg smo ovlastili da nas zastupa u prodaji avio karata za linije Air Montenegro-a.

  "PRTLJAG" znači svi predmeti namijenjeni za vaše korišćenje tokom putovanja. Ukoliko nije drugačije predviđeno, on obuhvata kako vaš registrovani, tako i ručni prtljag.

  "PRTLJAŽNI LIST" znači oni djelovi karte koji se odnose na prevoz vašeg registrovanog prtljaga.

  "PRTLJAŽNI IDENTIFIKACIONI PRIVEZAK" znači dokumenat izdat isključivo radi identifikacije registrovanog prtljaga.

  "PREVOZILAC" znači avio prevozilac koji nije Air Montenegro, čija se oznaka pojavljuje na vašoj karti ili na karti u vezi.

  "REGISTROVANI PRTLJAG" znači prtljag koji smo preuzeli na staranje i za koji smo izdali Prtljažni list.

  "KRAJNJE VRIJEME ZA PRIJAVLJIVANJE NA ODLET" znači vremensko ograničenje, određeno od strane prevozioca do kojeg morate da završite formalnosti oko prijave na odlet i primite kupon za ukrcavanje.

  "USLOVI UGOVORA" znači oni navodi sadržani u karti ili uručeni uz vašu kartu ili Ruting/Priznanicu tako označeni i koji obuhvataju ove Uslove prevoza sa pozivom na njih ili napomenama.

  "KARTA U VEZI" znači karta koja vam je izdata u vezi sa drugom kartom koje zajedno sačinjavaju jedan ugovor o prevozu.

  "KONVENCIJA" znači bilo koji od sljedećih instrumenata koji su primjenjivi:

  • Konvencija za unifikaciju izvešnih pravila koja se odnose na međunarodni prevoz avionom, potpisana u Varšavi 12. oktobra 1929. (dalje u tekstu Varšavska konvencija);
  • Varšavska konvencija izmijenjena u Hagu 28. septembra 1955;
  • Montrealski sporazum (1966.);
  • Varšavska konvencija izmijenjena Dopunskim protokolom br. 1 u Montrealu (1975.);
  • Varšavska konvencija izmijenjena u Hagu Dopunskim protokolom br. 2 u Montrealu (1975.);
  • Varšavska konvencija izmijenjena u Hagu Dopunskim protokolom br. 3 u Montrealu (1975.);
  • Varšavska konvencija izmijenjena u Hagu Dopunskim protokolom br. 4 u Montrealu (1975.);
  • Gvadalahara dodatna Konvencija (1961. - Gvadalahara);
  • Montrealska konvencija (1999.)

  "KUPON" znači i papirni Kupon za let i Elektronski kupon za let, od kojih svaki daje pravo imenovanom putniku da putuje na letu koji je na njemu naveden.

  "OŠTEĆENJE" obuhvata smrt, ranjavanje ili telesnu povredu putnika, zakašnjenje, gubitak, djelimičan gubitak, krađu ili drugu vrstu štete koja proističe iz ili u vezi sa prevozom ili drugim uslugama koje mi obavljamo.

  "DANI" znači kalendarski dani, odnosno svih sedam dana u sedmici. U svrhu Obavještavanja neće se računati dan kada je obavještenje poslato. U svrhu određivanja validnosti karte, neće se računati dan kada je karta izdata ili let otpočeo.

  "ELEKTRONSKI KUPON" znači elektronski izdat kupon za let ili drugi vrednosni dokumenat koji zadržavamo u našoj bazi podataka.

  "ELEKTRONSKA KARTA" znači ruting/priznanicu izdat/izdatu od nas ili u naše ime, Elektronski kupon i, ako je primjenlivo, dokumenat za ukrcavanje u avion.

  "KUPON ZA LET" znači onaj dio karte koji nosi naznaku "važi za prevoz" ili u slučaju Elektronske karte, Elektronski kupon koji nosi naznaku određenih mjesta između kojih imate pravo da budete prevezeni.

  "VIŠA SILA" znači neuobičajene i nepredviđene okolnosti van naše kontrole, čije posljedice se ne bi mogle izbjeći, čak da su i preduzete sve potrebne predostrožnosti.

  "ITINERER / PRIZNANICA" znači dokument ili dokumenti koje smo izdali putnicima koji putuju sa Elektronskom kartom, a koji sadrže ime putnika, podatke o letu/letovima i obavještenja.

  "PUTNIK" znači bilo koja osoba, izuzev članova posade, koja se prevozi ili će se prevoziti u avionu u skladu s podacima na karti. (Vidite takođe definiciju za "Vi", "Vaš").

  "PUTNIČKI KUPON" ili "PUTNIČKA POTVRDA" znači onaj dio karte koja je izdata od nas ili u naše ime, a koji je tako označen i koji ostaje kod vas.

  REGULATIVA (EK) 261/2004 znači Regulativu Evopskog parlamenta i Savjeta Evrope od 11. februara 2004. godine koja definiše opšta pravila o kompenzaciji i pomoći putnicima u slučaju otkazivanja leta i velikih kašnjenja, a kojom se ukida Regulativa (EEC) 295/91.

  REGULATIVA (EK) 2027/97 znači Regulativu Evopskog parlamenta i Savjeta Evrope od 09. oktobra 1997. godine koja definiše opšta pravila o odgovornosti prevozioca pri prevozu putnika i prtljaga, i koja je dopunjena Regulativom 889/2002 od 13. maja 2002.

  "SDR" znači Specijalno pravo vučenja kako je definisano od strane Međunarodnog monetarnog fonda.

  "PREKID PUTOVANJA" znači predviđeno zaustavljanje tokom putovanja u tački između mjesta polaska i mjesta opredjeljenja.

  "TARIFA" znači publikovane tarife, naplate i/ili odnosni Uslovi prevoza prevozioca prijavljeni i odobreni (fajlovani) kada se to zahtijeva kod nadležnih vlasti.

  "KARTA" znači ili dokumenat označen kao "Putnička karta i prtljažni list" ili Elektronska karta, u oba slučaja izdati od ili u ime Air Montenegro-a, a obuhvataju Uslove ugovora, obavještenja i kupone.

  "RUČNI PRTLJAG" znači svaki dio vašeg prtljaga koji je registrovan/predat prtljag.

 • 2. Primjena

  2.1. OPŠTE

  Izuzev kako je navedeno u paragrafima 2.2, 2.4. i 2.5, naši Uslovi prevoza odnose se samo na one letove ili segmente letova, gdje su naše ime Air Montenegro ili Oznaka prevozioca "MNE" navedeni u rubrici carrier na karti za određeni let ili segment leta.

  2.2. ČARTER SAOBRAĆAJ

  Ako se prevoz obavlja shodno čarter ugovoru, ovi uslovi prevoza važe samo u onoj mjeri u kojoj su uključeni u ugovor o čarter prevozu ili u kartu.

  2.3. ZAJEDNIČKO KORIŠĆENJE OZNAKE ZA PREVOZIOCA

  Na nekim linijama, sa drugim prevoziocima imamo aranžmane koji su poznati kao "Code Shares". Ovo znači da čak i ako posjedujete rezervaciju za naš let i posjedujete kartu u kojoj stoji naše ime ili naša oznaka za prevozioca, neka druga kompanija može obavljati prevoz na ruti navedenoj na karti.

  2.4. JAČA PRAVNA SNAGA

  Ovi Uslovi prevoza su primjenljivi sem ako nijesu u suprotnosti sa tarifnim pravilima ili primjenljivim zakonom, u kojem slučaju takva tarifna pravila ili zakoni imaju jaču pravnu snagu.

  Ako je bilo koja odredba ovih Uslova prevoza nevažeća shodno bilo kojem važećem zakonu, ostale odredbe će ipak ostati na snazi.

  2.5. PREVAGA USLOVA NAD PRAVILIMA

  Izuzev kako je predviđeno ovim Uslovima prevoza, slučaju neusaglašenosti između ovih Uslova prevoza bilo kojih pravila, a po određenom predmetu, ovi uslovi prevoza imaju prevagu.

 • 3. Karte

  3.1. ZAHTJEV ZA KARTU

  3.1.1. Air Montenegro će obezbijediti prevoz samo onom putniku čije je ime unijeto u kartu, te se od Vas može zahtijevati da pokažete odgovarajući identifikacioni dokument.

  3.1.2. Karta nije prenosiva na drugo lice.

  3.1.3. Neke karte su prodate po tarifama sa popustom koje se djelimično ili u cjelosti ne mogu refundirati. Za pojedinačna pravila pogledajte uslove odgovarajuće tarife. Treba da izaberete onu tarifu koja najviše odgovara vašim potrebama. Možete se takođe odlučiti da odgovarajućim osiguranjem pokrijete slučajeve kada budete morali da otkažete svoju kartu.

  3.1.4. Ako imate kartu, kao što je navedeno u 3.1.3. gore, koja je potpuno neiskorišćena, a vi ste spriječeni da putujete zbog više sile, pod uslovom da ste na vrijeme obavijestili Air Montenegro i podnijeli dokaz o postojanju više sile, mi ćemo vam odobriti da za iznos na ime dijela tarife koji se inače ne refudira, uz odbitak administrativnih troškova, možete putovati nekim od budućih letova Air Montenegro-a.

  3.1.5. Karta jeste i ostaje u svakom trenutku vlasništvo kompanije izdavaoca.

  3.1.6. Izuzev u slučaju Elektronske karte, nećete imati pravo na prevoz ukoliko ne predate važeću kartu koja sadrži kupon za taj određeni let i sve ostale neiskorišćene kupone kao i putnički kupon. Pored toga, nećete imati pravo na prevoz ako je predata karta oštećena ili je neko drugi osim nas ili našeg ovlašćenog agenta vršio neke izmjene. U slučaju Elektronske karte, nećete imati pravo na prevoz ako ne predate valjani identifikacioni dokument i ako važeća Elektronska karta nije propisno izdata na Vaše ime.

  3.1.7.
  a) U slučaju gubitka ili oštećenja papirne karte, ili njenog dijela, ili ako se ne preda karta koja sadrži putnički kupon i sve neiskorišćene kupone za let, kompanija izdavalac će na zahtjev putnika zamijeniti takvu kartu ili njen dio novom kartom, pod uslovom da postoji dokaz, koji se lako može u tom trenutku provjeriti, da je karta koja važi za određeni let/letove propisno izdata i da putnik potpiše izjavu kojom se obavezuje da će obeštetiti Air Montenegro ili određenog prevozioca u slučaju zloupotrebe karte. Nećemo zahtijevati od vas nadoknadu ako je šteta nastala zbog naše nepažnje. Izdavalac karte može zaračunavati iznos na ime administrativnih troškova za uslugu, sem ukoliko gubitak ili oštećenje nije nastalo zbog nepažnje izdavaoca karte ili njegovog agenta.
  b) Kada potrebni podaci nijesu dostupni ili vi ne potpišete saglasnost, prevozilac koji izdaje novu kartu može tražiti od vas da platite punu cijenu novoizdate karte, koja može biti refundirana ako se i kada se prevozilac-izdavalac originalne karte uvjeri da izgubljena ili oštećena karta nije iskorišćena do isteka njene važnosti, ili ukoliko pronađete originalnu kartu prije isteka važnosti i predate je prevoziocu koji je izdao novu kartu, kada će refundacija biti obavljena.

  3.1.8. Karta je vrednosni dokument i u skladu sa tim treba da preduzete mjere predostrožnosti da ne dođe do njenog gubitka ili krađe.

  3.2. PERIOD VAŽENJA KARTE

  3.2.1. Izuzev ako je drugačije naznačeno u karti, ovim Uslovima ili uslovima primijenjene tarife (koji mogu ograničiti period važenja karte, u kom slučaju će ograničenje biti naznačeno na samoj karti), važnost karte je određena na:
  a) godinu dana od datuma izdavanja karte, ili
  b) pod uslovom da je prvo putovanje obavljeno u okviru jedne godine od datuma izdavanja, godinu dana od datuma prvog putovanja po karti.

  3.2.2. Kada ste spriječeni da putujete u okviru perioda važnosti karte iz razloga što u vrijeme kada ste tražili rezervacije mi nijesmo bili u mogućnosti da Vam iste potvrdimo, važnost takve karte će biti produžena za najviše 7 dana, ili ćete imati pravo na povraćaj novca u skladu sa Članom 10.

  3.2.3. Ako ste nakon otpočinjanja putovanja spriječeni da putujete u okviru važenja karte zbog bolesti, možemo da produžimo rok važenja karte do datuma kada ćete biti u mogućnosti da putujete - što se potvrđuje ljekarskim uvjerenjem - ili do našeg prvog leta nakon takvog datuma, a od mjesta gdje se putovanje nastavlja i na kojem ima slobodnih mjesta u klasi prevoza za koju je tarifa plaćena. Ukoliko preostali kuponi u karti, ili u slučaju Elektronske karte, elektronski kupon, predviđaju jedan ili više prekida putovanja, važnost takve karte može se produžiti najviše do tri mjeseca od datuma oporavka naznačenog u uvjerenju. U ovakvim okolnostima, MNE će isto tako produžiti period važenja karata i drugih članova vaše najuže porodice koji putuju sa Vama.

  3.2.4. U slučaju smrti putnika u toku putovanja, karte osoba u njegovoj pratnji mogu se ispraviti bez obzira na minimum dana boravka ili produženje roka važnosti. U slučaju smrti nekog od članova najbliže porodice putnika koji je započeo putovanje, važnost karte putnika i članova najbliže porodice koji prate putnika može isto tako biti ispravljena. Svaka takva izmjena biće izvršena po prijemu važeće umrlice, a svako takvo produženje roka važenja neće biti duže od četrdeset pet (45) dana od datuma smrti.

  3.3. REDOSLJED KUPONA I KORIŠĆENJE

  3.3.1. Karta koju ste kupili važi samo za prevoz na način kako je navedeno na karti, od mjesta polaska preko nekog ugovorenog mjesta zaustavljanja, do mjesta odredišta. Prevoznina koju ste platili je na osnovu naše tarife za prevoz prikazana na karti koja čini osnovni dio našeg ugovora sa vama. Karta neće biti prihvaćena i gubi svoju važnost ako svi kuponi ne budu upotrijebljeni redosljedom navedenim u karti.

  3.3.2. Ukoliko želite da promijenite bilo koji dio vašeg prevoza morate nas unaprijed kontaktirati. Cijena vašeg novog prevoza će se izračunati i vi ćete imati izbor da prihvatite novu cijenu ili da zadržite vaš prvobitni prevoz po izdatoj karti. Ukoliko biste bili primorani da bilo koji dio putovanja promijenite zbog više sile, morate nas kontaktirati čim je to moguće i mi ćemo uložiti određeni napor da vas prevezemo do sljedećeg mjesta zaustavljanja ili do vašeg konačnog odredišta, bez preračunavanja tarife.

  3.3.3. Ako promijenite vaše putovanje bez naše saglasnosti mi ćemo odrediti pravu cijenu u skladu sa vašim stvarnim putovanjem. Moraćete platiti razliku između cijene koju ste platili i ukupne cijene koja je primjenljiva za vaše izmijenjeno putovanje. Mi ćemo vam refundirati razliku ako je nova cijena niža, ali u svakom slučaju vaši neiskorišćeni kuponi ostaće bez vrijednosti.

  3.3.4. Molimo da imate na umu da zbog nekih tipova promjena neće doći do izmjene tarife, ali zbog drugih izmjena, kao što je promjena mjesta polaska (na primjer ako ne letite na prvom segmentu) ili promjena smjera putovanja, može doći do povećanja prevoznine. Mnoge tarife su važeće smo za dane i letove prikazane na karti i ne mogu se mijenjati uopšte, ili mogu samo ako se prethodno izvrši doplata.

  3.3.5. Svaki kupon će biti prihvaćen za prevoz u klasi aviona koja je navedena za datum i let za koji je mesto rezervisano. Ako se kuponi koriste bez izvršene rezervacije, mjesto može da se rezerviše prema uslovima odnosne tarife i stanju raspoloživosti mjesta na zahtijevanom letu.

  3.3.6. Imajte na umu da u slučaju da se ne prijavite za bilo koji od letova, a da nas nijeste prethodno obavijestili mi možemo da otkažemo vaše rezervacije za povratak ili dalji prevoz. Ipak ukoliko nas unaprijed obavijestite, nećemo stornirati rezervaciju za vaše naredne letove.

  3.4. IME I ADRESA PREVOZIOCA

  Naziv Air Montenegro može biti prikazan u skraćenom obliku na karti, u vidu dvoslovnog koda kompanije (MNE) ili na drugi način. Smatraće se da je naša adresa aerodrom polaska prikazan naspram prve skraćenice za naš naziv u rubrici "carrier" na karti, ili, u slučaju Elektronske karte, kako je naznačeno u prvom segmentu leta u Priznanici itinerera.

 • 4. Tarife i naplate

  4.1. TARIFE

  Tarife se primjenjuju samo za prevoz od aerodroma u mjestu polaska do aerodroma u mjestu opredjeljenja, sem ukoliko nije izričito drugačije navedeno. Tarife ne uključuju troškove zemaljskog prevoza između aerodromā i između aerodroma i terminala u gradu. Vaša tarifa biće izračunata u skladu sa našim važećim tarifama koje su na snazi na dan plaćanja vaše karte za putovanje za određene dane i itinerer prikazan na karti. Ako promijenite vaš itinerer ili datum putovanja to može uticati na cijenu koju treba da platite.

  4.2. TAKSE NAPLATE

  Primjenljive takse i naplate koje određuju vlasti ili drugi nadležni organi i preduzeća koja upravljaju aerodromima biće naplaćeni od vas. Prilikom kupovine karte bićete obaviješteni o taksama i naplatama koje nijesu uključene u prevozninu i od kojih većina nije prikazana posebno na karti. Takse i naplate kojima podliježe vazdušni prevoz se stalno mijenjaju i podliježu naplati čak i posle izdavanja karte. Ukoliko dođe do povećanja taksi i naplata u odnosu na one prikazane na karti, vi ste obavezni da iste platite. Isto tako, ukoliko je nakon što ste kupili kartu došlo do ukidanja ili umanjenja iznosa nekih taksi, imate pravo na povraćaj iznosa ukinute takse ili razlike koja proizilazi iz umanjenja.

  4.3. VALUTA

  Tarife, takse i naplate su naplative u valuti zemlje u kojoj se karta izdaje sem ukoliko je neka druga valuta označena od strane nas ili našeg ovlašćenog agenta na dan ili prije nego što je izvršeno plaćanje (na primjer zbog nekonvertibilne valute).

 • 5. Rezervacije

  5.1. ZAHTJEVI KOD VRŠENJA REZERVACIJA

  5.1.1. Air Montenegro ili ovlašćeni agent će izvršiti rezervaciju/e za vas. Na zahtjev ćemo vam izdati pisanu potvrdu o vašoj rezervaciji/ama.

  5.1.2. Izvjesne tarife imaju uslove koji ograničavaju ili isključuju Vaše pravo da mijenjate ili otkažete rezervacije.

  5.2. ROK ZA KUPOVINU KARTE

  Ako nijeste platili kartu do vremenskog roka za izdavanje karte o kojem ste obaviješteni od Air Montenegro-a ili od strane našeg ovlašćenog agenta, možemo da storniramo Vašu rezervaciju.

  5.3. LIČNI PODACI

  Razumijete da su nam vaši lični podaci dati u svrhu: vršenja rezervacije, izdavanja karte, obezbjeđivanja dodatnih usluga, za pripremu i izvršenje usluga, olakšavanja procedura imigracionih vlasti i nadležnih vlasti kod ulaska u zemlju i davanja takvih podataka vlastima na njihov zahtjev, a u vezi sa vašim putovanjem. U ove svrhe dajete nam ovlašćenje da zadržimo i koristimo takve podatke i da ih prenosimo našim sopstvenim službama, ovlašćenim agentima, vlastima, drugim prevoziocima ili pružaocima gore navedenih usluga.

  5.4. REZERVACIJA SJEDIŠTA

  Nastojaćemo da odgovorimo unaprijed podnijetim zahtjevima za rezervaciju određenog sjedišta, međutim, ne možemo da garantujemo nijedno određeno sjedište, čak i kada vam je rezervacija potvrđena, zadržavamo pravo da dodijelimo ili promijenimo sjedišta u bilo koje vrijeme, čak i posle ukrcavanja u avion. Do ovoga može doći iz operativnih, sigurnosnih ili bezbjednosnih razloga.

  5.5. REKONFIRMACIJA REZERVACIJA

  5.5.1. Moguće je da odlazne ili povratne rezervacije podliježu zahtjevu rekonfirmacije u okviru predviđenog vremenskog roka. Obavijestićemo Vas kada je rekonfirmacija neophodna i kako i gdje je prijaviti. Ukoliko u takvom slučaju ne obavite rekonfirmaciju, mi možemo da storniramo rezervaciju za povratno ili dalje putovanje. Međutim, ako nas obavijestitte da ipak želite da putujete, a ima slobodnih mjesta na letu, mi ćemo obnoviti vašu rezervaciju i primićemo vas na prevoz. Ukoliko više nema mjesta na letu pokušaćemo da vas sledećim letom prevezemo do vašeg narednog leta ili konačnog odredišta.

  5.5.2. Treba da provjerite zahtjeve za rekonfirmaciju i ostalih prevozilaca koji su uključeni u vaše putovanje. Ukoliko postoji zahtjev treba da izvršite rekonfirmaciju kod prevozioca čiji je kôd označen na letu navedenom u vašoj karti.

  5.6. STORNIRANJE NAREDNIH REZERVACIJA

  5.6.1. Molimo da imate u vidu da možemo da vam storniramo rezervaciju za povratno ili naredno putovanje, ukoliko se ne javite na odlet nekog od vaših letova a da nas prethodno nijeste obavijestili. Ukoliko nas unaprijed obavijestite mi nećemo otkazati vašu rezervaciju za dalje putovanje.

 • 6. Prijava za odlet i ukrcavanje

  6.1. Krajnje vrijeme prijave za odlet različito je za sve aerodrome, pa vam preporučujemo da se o svakom informišete i da ih poštujete. Vaše putovanje biće prijatnije ako obezbijedite sebi dovoljno vremena da se uskladite sa krajnjim vremenom prijave na odlet. Mi zadržavamo pravo da otkažemo vašu rezervaciju ako nijeste ispoštovali krajnje vrijeme javljanja na odlet kao što je naznačeno na karti. Air Montenegro ili naš ovlašćeni agent obavijestiće vas o kranjem vremenu javljanja na odlet za vaš prvi let kod nas. Za naredne letove vašeg putovanja treba da potražite informacije o krajnjim vremenima prijavljivanja na let. Informaciju o krajnjim vremenima javljanja za naše letove možete zatražiti u poslovnicama Air Montenegra ili naših ovlašćenih agenata.

  6.2. Morate se prijaviti na izlazu za ukrcavanje najkasnije do vremena naznačenog prilikom prijema na odlet.

  6.3. Možemo da Vam storniramo mjesto koje smo Vam rezervisali ako na vrijeme ne dođete na izlaz za ukrcavanje.

  6.4. Ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo kakav vaš gubitak ili troškove koji bi nastali ako ne ispunite zahtjeve iznesene u ovom Članu.

 • 7. Neprihvatanje na prevoz i ograničavanje prevoza

  7.1. PRAVO NA NEPRIHVATANJE NA PREVOZ

  Air Montenegro može da odbije da preveze vas ili vaš prtljag iz bezbjednosnih razloga, ili ukoliko u okviru svog diskrecionog prava utvrdi da:

  7.1.1. takva je mjera neophodna kako bi se postupilo po važećim zakonima, propisima ili naredbama države koju, iz koje ili preko koje se leti, ili;

  7.1.2. Vaše ponašanje, godine, mentalno ili fizičko stanje su takvi da:

  7.1.2.1. zahtijevaju našu posebnu uslugu; ili

  7.1.2.2. izazivaju neprijatnost i nelagodnost drugim putnicima; ili

  7.1.2.3. predstavljaju opasnost ili rizik za vas, ostale putnike, posadu ili njihove stvari; ili

  7.1.3. takva radnja je neophodna, jer ste odbili da postupite skladu sa našim instrukcijama; ili

  7.1.4. odbili ste da se podvrgnete bezbjednosnim provjerama; ili

  7.1.5. nijeste postupali po zahtjevima nabrojanim članu 3.3. gore, koji se odnosi na redosled kupona njihovu upotrebu; ili

  7.1.6. nijeste platili primjenjivu tarifu, takse ili naplate; ili

  7.1.7. nemate ispravna putna dokumenta, tražite da tranzitirate kroz zemlju za koju ne posjedujete ispravna putna dokumenta, ako ste uništili svoja dokumenta toku leta ili ako odbijete da predate Vaša putna dokumenta posadi kada se to od vas traži; ili

  7.1.8. prevoz vas ili vašeg prtljaga može da ugrozi bezbjednost, zdravlje udobnost drugih putnika ili posade; ili

  7.1.9. predate kartu

  7.1.9.1. koja je nezakonito pribavljena, kupljena kod nekog drugog, a ne kod Air Montenegra ili njegovog ovlašćenog agenta; ili

  7.1.10. koja je prijavljena kao izgubljena ili ukradena; ili

  7.1.11. koja je krivotvorena/falsifikovana; ili

  7.1.12. ne možete da dokažete da ste vi osoba čije ime stoji rubrici "Name of Passenger" na karti;

  7.1.13. na kojoj je neki od flight kupona mijenjan od strane lica koje nije ovlašćeni službenik Air Montenegra ili njegov ovlašćeni agent. U takvom slučaju Air Montenegro ima pravo da takvu kartu zadrži; ili

  7.1.14. ne postupite po našim uputstvima koja se odnose na sigurnost ili bezbjednost.

  7.2. SPECIJALNA POMOĆ

  7.2.2. Prihvatanje na prevoz nepraćene djece, bolesnih ili nepokretnih osoba, trudnica, osoba sa nekom bolešću ili drugih osoba koje zahtijevaju specijalnu pomoć, podliježe prethodnim dogovorima sa nama. Putnici sa nekim vidom nesposobnosti koji su nas obavijestili o specijalnim zahtjevima prilikom izdavanja karte, i mi smo te zahtjeve prihvatili, neće naknadno biti odbijeni za prevoz zbog svoje nesposobnosti ili specijalnih zahtjeva.

 • 8. Prtljag

  8.1. BESPLATAN PRTLJAG

  Izvjesna količina Vašeg prtljaga biće prevezena besplatno, a u skladu sa uslovima i ograničenjima Air Montenegro-a, koje možete dobiti na zahtjev kod nas ili naših ovlašćenih agenata.

  8.2. VIŠAK PRTLJAGA

  Od Vas će se zahtijevati da platite nadoknadu za prevoz prtljaga koji premašuje količinu besplatnog prtljaga. Uvid u ove naplate možete dobiti na zahtjev u poslovnicama Air Montenegro-a.

  8.3. STVARI KOJE NIJESU PRIHVATLJIVE KAO PRTLJAG

  8.3.1. U vaš prtljag ne smijete da stavljate:

  8.3.1.1. predmete za koje se vjeruje da mogu da ugroze avion, osobe ili stvari u avionu, kao što je navedeno u Tehničkim instrukcijama za sigurnost prevoza opasnih materija vazduhom Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo - ICAO, kao i u Propisima o opasnim materijama Međunarodne asocijacije avio prevozilaca – IATA, te u našim internim procedurama - bliže informacije možete dobiti na zahtjev;

  8.3.1.2. stvari čiji je prevoz zabranjen važećim zakonima, propisima ili naredbama bilo koje države iz koje i za koju se leti;

  8.3.1.3. stvari za koje sa razlogom smatramo da nijesu prikladne za prevoz zbog svoje težine, veličine, oblika ili svojstva, ili koje su lomljive ili lako kvarljive. Informacije o ovim materijama možete dobiti na zahtjev.

  8.3.2. Kao prtljag ne može da se prevozi vatreno oružje i municija, osim sportskog. Vatreno oružje i municija za sport može biti prihvaćeno kao registrovani prtljag. Takvo oružje mora biti ispražnjeno, zakočeno i propisno zapakovano. Prevoz municije podliježe ICAO i IATA propisima, kako je navedeno u paragrafu 8.3.1.1.

  8.3.3. Oružje kao što je trofejno, vatreno, mačevi, noževi i slični predmeti mogu da se prihvate kao registrovani prtljag po našem nahođenju, ali nije dozvoljeno njihovo unošenje u putničku kabinu.

  8.3.4. U Vaš predati prtljag ne smijete stavljati novac, nakit, dragocene metale, kompjutere, lične elektronske uređaje, hartije od vrijednosti, mjenice ili druga vrednosna dokumenta, poslovnu dokumentaciju, pasoše, druga lična dokumenta ili uzorke.

  8.3.5. Ako uprkos zabrani, bilo koji predmet na koji se poziva u paragrafima 8.3.1, 8.3.2. i 8.3.4. bude uključen u Vaš prljag, nećemo snositi nikakvu odgovornost za gubitak ili oštećenje istog.

  8.4. PRAVO NA NEPRIHVATANJE NA PREVOZ

  8.4.1. U skladu sa paragrafom 8.3.2. i 8.3.3, odbićemo da prevozimo kao prtljag predmete navedete u paragrafu 8.3. i možemo da odbijemo na dalji prevoz bilo koji od takvih predmeta ukoliko se otkriju u prtljagu.

  8.4.2. Možemo da odbijemo na prevoz kao prtljag bilo koji predmet zbog njegove veličine, oblika, težine, sadržaja ili svojstva, ili iz sigurnosnih ili operativnih razloga ili udobnosti i pogodnosti drugih putnika.

  8.4.3. Možemo da ne prihvatimo na prevoz prtljag ukoliko nije propisno zapakovan u prigodnu ambalažu. Informacije o prihvatanju prtljaga ili pakovanja koja ne prihvatamo su raspoloživa na zahtjev.

  8.5. PRAVO NA PREGLED VAS I VAŠEG PRTLJAGA

  8.5.1. Iz razloga bezbjednosti i sigurnosti možemo da zahtijevamo da dozvolite pregled vas lično i provjeru x-zracima ili nekom drugom metodom skeniranja vašeg prtljaga. Ako nijeste prisutni, vaš prtljag može da bude pregledan i u vašem odsustvu, a u svrhu utvrđivanja da li vi posjedujete ili vaš prtljag sadrži bilo koji predmet naveden u paragrafu 8.3.1. ili bilo kakvo vatreno oružje, municiju ili drugu vrstu oružja, a koja nam nije prijavljena u skladu sa paragrafima 8.3.2. ili 8.3.3. Ako ne želite da odgovorite na takav zahtjev, možemo da odbijemo da prevezemo kako vas, tako i vaš prtljag. U slučaju da pretraga ili x-zraci ili neka druga vrsta skeniranja prouzrokuje vama ili vašem prtljagu oštećenje, ne snosimo odgovornost za isto, sem u slučaju naše greške ili nebrige.

  8.6. REGISTROVANI PRTLJAG (PRTLJAG PREDAT ZA PREVOZ PRTLJAŽNIKU AVIONA)

  8.6.1. Nakon što nam predate registrovani prtljag, prihvatićemo ga na staranje i za svaki komad vašeg registrovanog prtljaga izdaćemo vam prtljažni identifikacioni privezak.

  8.6.2. Registrovani prtljag mora da ima privezak sa vašim imenom ili neki drugi identifikacioni znak.

  8.6.3. Registrovani prtljag će, kada god je to moguće biti prevezen istim avionom kao i vi sem ako iz sigurnosnih, bezbjednosnih ili operativnih razloga odlučimo da ga prevezemo nekim drugim letom. Ako se vaš registrovani prtljag preveze nekim narednim letom, mi ćemo vam ga isporučiti, osim ako važeći zakonski propisi zahtijevaju da vi budete prisutni kod carinskog pregleda.

  8.7. RUČNI PRTLJAG (PRTLJAG KOJI UNOSITE U KABINU AVIONA)

  8.7.1. Možemo da odredimo maksimalne dimenzije i/ili težinu prtljaga koji nosite sa sobom u avion. Ukoliko to nijesmo odredili, prtljag koji unosite u avion mora da uđe u prostor ispod sjedišta ispred vas, ili u prostor koji je predviđen za smještaj prtljaga u putničkoj kabini. Ako vaš prtljag ne može da se smjesti kao što je predviđeno zbog velike težine ili smatramo da ugrožava sigurnost iz bilo kojeg razloga, onda se mora prevoziti kao predati prtljag. Maksimalne dimenzije koje Air Montenegro prihvata za ručni prtljag su: 23 x 41 x 51 cm i to do 8 kg težine. Dozvoljen je samo jedan komad ručnog prtljaga po putniku.

  8.7.2. Predmeti koji nijesu pogodni za prevoz u robnom odjeljku aviona (kao što su osjetljivi muzički instrumenti) i koji ne zadovoljavaju zahtjeve iz paragrafa 8.8.1. gore, biće prihvaćeni na prevoz samo u putničkoj kabini, ako ste nas o tome unaprijed obavijestili i dobili saglasnost od Air Montenegro-a. Ovakva usluga podliježe plaćanju posebne cijene, a prema primenjivim tarifama.

  8.8. PREUZIMANJE I ISPORUKA REGISTROVANOG PRTLJAGA

  8.8.1. U skladu sa članom 8.6.3. od vas se traži da svoj registrovani prtljag podignete čim bude raspoloživ u mjestu vašeg opredjeljenja ili prekida putovanja. Ukoliko ga ne podignete u okviru razumnog vremena, možemo vam naplatiti troškove čuvanja. Ako vaš prtljag ne zatražite u okviru od tri (3) mjeseca od vremena kada vam je stavljen na raspolaganje, možemo da ga otuđimo bez ikakve odgovornosti prema vama.

  8.8.2. Samo osoba koja posjeduje Prtljažni list i Prtljažni identifikacioni privezak ima pravo na isporuku registrovanog prtljaga.

  8.8.3. Ako osoba koja potražuje registrovani prtljag ne može da pokaže Prtljažni list i identifikuje prtljag na osnovu Prtljažnog identifikacionog priveska, isporučićemo prtljag takvoj osobi samo pod uslovom da on ili ona na za nas zadovoljavajući način dokažu njegovo ili njeno pravo na taj prtljag.

  8.9. PREVOZ ŽIVOTINJA

  Ukoliko prihvatimo Vašu životinju prihvatimo na prevoz, takav prevoz će biti obavljen u skladu sa sljedećim uslovima:

  8.9.1. Morate da obezbijedite da životinje kao što su psi, mačke, kućne ptice i drugi ljubimci budu smješteni u propisne kontejnere i da njihov prevoz prate važeće potvrde o zdravstvenom stanju i vakcinaciji, ulazne dozvole i druga dokumenta koje traže zemlje ulaska ili tranzita. Ako sve ovo nije pripremljeno shodno propisima, životinje neće biti prihvaćene na prevoz. Ovakav prevoz može da podliježe i dodatnim uslovima koje zahtijeva Air Montenegro, a koje možete da dobijete na uvid po zahtjevu.

  8.9.2. Ako se prihvati kao prtljag, životinja zajedno sa kontejnerom i hranom neće biti uključena u Vaš dozvoljeni besplatan prtljag, već će predstavljati višak prtljaga za koji ćete morati da platite odgovarajuću tarifu.

  8.9.3. Psi vodiči u pratnji putnika sa posebnim potrebama prevoziće se besplatno pored normalno dozvoljenog besplatnog prtljaga, pod uslovima koje mi definišemo, a koje možete dobiti na zahtjev.

  8.9.4. Kada prevoz ne podliježe pod pravila o odgovornosti Konvencije, ne snosimo odgovornost za povredu ili gubitak, kašnjenje, bolest ili smrt životinje koje smo prihvatili na prevoz, sem ukoliko je posljedica naše nepažnje.

  8.9.5. Nećemo snositi odgovornost ukoliko za životinje nijesu pribavljena sva potrebna izlazna, ulazna dokumenta, zdravstvena uvjerenja potrebna za ulaz životinje, prolaz kroz neku zemlju, državu ili teritoriju, i osoba koja nosi životinju moraće da nam nadoknadi sve troškove, kazne, gubitke nastale kao posljedica ovoga.

  8.10. NEREGULARNOSTI SA PRTLJAGOM

  U slučaju bilo koje neregularnosti sa prtljagom (izgubljeni/ oštećeni prtljag, kao i kašnjenje prtljaga) obavezno ODMAH po slijetanju prijavite neregularnost lokalnoj službi "Izgubljeno i nađeno" koja postoji na svakom aerodromu, uglavnom u blizini traka za preuzimanje prtljaga.

  Molimo sačuvajte sva putna dokumenta i nakon leta (avionsku kartu, svoj primjerak prtljažnog privjeska, bording kartu). Ukoliko kasnije budete željeli da podnesete zahtjev za nadoknadu štete možete ga dostaviti na:

  Za procesuiranje vašeg predmeta molimo vas da dostavite sljedeća dokumenta:

  • OŠTEĆEN PRTLJAG
   • DPR (zapisnik o oštećenom prtljagu)
   • Elektronska karta
   • Boarding karta
   • Baggage tag
   • Račun od kofera
   • Fotografije oštećenog prtljaga
   • Instrukcije za plaćanje (na ime nosioca DPR zapisnika)
  • KAŠNJENJE PRTLJAGA
   • PIR (zapisnik o kašnjenju prtljaga)
   • Elektronska karta
   • Boarding karta
   • Baggage tag
   • Spisak stvari iz kofera sa iskazanim vrijednostima
   • Računi za neophodnu kupovinu stvari (max 75 € za ekonomsku klasu i 110 € za business klasu)
   • Račun za gorivo ili taksi prilikom preuzimanja prtljaga
   • Instrukcije za plaćanje (na ime nosioca PIR zapisnika)
  • NESTALE STVARI IZ PRTLJAGA
   • DPR (zapisnik o oštećenom prtljagu)
   • Zapisnik iz policije o nestalim stvarima
   • Elektronska karta
   • Boarding karta
   • Baggage tag
   • Računi nestalih stvari
   • Instrukcije za plaćanje (na ime nosioca DPR zapisnika)

  Nekompletna dokumentacija se neće razmatrati.

  8.11. PROCEDURA ZA NAPLATU VRIJEDNOSTI U PREDATOM PRTLJAGU

  Uvod

  U skladu sa Montrealskom konvencijom, Air Montenegro (u daljem tekstu MNE) nudi putnicima mogućnost izjavljivanja "Dodatne vrijednosti prtljaga", ako se procjenjuje da vrijednost prtljaga prelazi SDR1000 (konvertovanih u lokalnu valutu) za koju MNE odgovara.

  Putnik može odrediti dodatnu vrijednost za dostavu predatog prtljaga na šalteru prodaje, na aerodromu, prije polijetanja.

  Primjena procedure

  Putnik može zahtijevati primjenu procedure:

  • ako ima bukiran let na kom je MNE operativni prevozilac;
  • na dan putovanja;
  • za vrijeme putovanja dok je prtljag u nadležnosti MNE.

  Procedura se ne primjenjuje na:

  • letovima na kojim je MNE marketing prevozilac;
  • putovanjima koja uključuju druge prevozioce.

  Procedura podrazumijeva odgovornost prevoznika u slučaju uništenja, gubitka, oštećenja ili kašenjenja prtljaga.

  Napomena: Mogućnost izjave dodatne vrijednost prtljaga se ne nudi proaktivno putnicima. Procedura se primjenjuje jedino u slučaju da putnik to eksplicitno zahtijeva.

  Dodatna vrijednost i naplate

  Putnik može izjaviti dodatnu vrijednost prtljaga do maksimum SDR2500 (približno EUR 3000) za kompletan čekirani prtljag. Ova vrijednost se dodaje osnovnom iznosu na koji putnik ima pravo u slučaju izgubljenog, oštećenog i prtljaga isporučenog za zakašnjenjem.

  MNE naplaćuje iznos u visini od 10% deklarisane vrijednosti prtljaga.

  Uplaćena suma nije redundabilna ni u slučajevima neregularnosti na letu.

  Izuzeti predmeti

  1. Deklaracija o dodatnoj vrijednosti se ne odnosi na predmete isključene iz odgovornosti u Opštim uslovima prevoza i predmete koji su zabranjeni za prevoz u predatom prtljagu:
   • Opasne materije.
    Predmeti i materije čijom upotrebom mogu da se izazovu ozbiljne povrede ili predstavljaju prijetnju po bezbijednost vazduhoplova, poput onih navedenih u ICAO/IATA regulativama o opasnim materijama.
    Naročito je zabranjen prevoz sledećih predmeta u predatom prtljagu: eksploziva tj. naprava za vatromet, infektivnih i otrovnih supstanci, korozivnih, namagnetisanih, radioaktivnih i oksidirajućih materijala, zapaljivih i samozapaljivih tečnosti i materijala, tečnosti sa više od 70% alkohola.
   • Predmete čiji je prevoz zabranjen primjenjivim zakonima, propisima ili regulativama bilo koje od zemalja među kojima se odvija let.
   • Predmete neprikladne za prevoz avionom koje zbog njihove težine, veličine, oblika ili osobina mogu biti opasne ili nesigurne, kao i na predmete koji su lomljivi i pokvarljivi, s obzirom na, izmedju ostalog, tip vazduhoplova koji se koristi.
   • Oružje.
    Sve vrste oružja i ekspoziva, naprava za onesposobljavanje - biber sprej i slične supstance, eksploziva, municije, zapaljivih projektila i predmeta koji spoljnim izgledom i oznakama podsjećaju na oružje, municiju ili eksploziv.
    Izuzetak su sportsko i oružje za lov koji mogu biti prihvaćeni na let kao predati prtljag upakovani u skladu sa IATA/ICAO propisima.
  2. Predmeti čiji transport može biti odbijen:
   • bilo koji predmet koji MNE opravdano smatra neprikladnim za prevoz zbog svog oblika, veličine, težine, sastava, karaktera ili zbog bezbjedonosnih i operativnih razloga ili zbog komfora i sigurnosti ostalih putnika;
   • predmete koje MNE opravdano smatra za nepravilno i nesigurno upakovane.
  3. Životinje, bilo da je u pitanju AVIH ili PETC.

  Prijava štete na prtljagu

  Putnik je dužan prijaviti bilo kakvu nepravilnost u vezi sa prtljagom odmah po slijetanju na aerodrom na ovlašćenom mjestu.

  Iznimno je moguće pismenim putem prijaviti

  • štetu na prtljagu u roku od 7 dana;
  • nastalu štetu u prtljagu dostavljenom sa zakašnjenjem u roku od 21 dan.

  Obeštećenje

  Obrada zahteva i isplata obeštećenja se vrši preko nadležne službe Zemaljske operative.

  U slučaju uništenja, oštećenja, gubitka ili zakašnjena prtljaga putnik je dužan pokazati dokaz o uplati.

  Ako MNE može dokazati da je napravljena šteta manja nego dodatna vrijednost koju je putnik izjavio, može se nadoknaditi srazmjeran iznos.

 • 9. Redovi letenja, kašnjenja, otkazivanja letova

  9.1. REDOVI LETENJA

  9.1.1. Vremena prikazana u redu letenja mogu se promijeniti od dana izdavanja reda letjenja do dana vašeg putovanja. Tako prikazana vremena nijesu zagarantovana i ne predstavljaju dio vašeg ugovora o prevozu sa nama.

  9.1.2. Prije nego što vam potvrdimo rezervaciju obavijestićemo vas o stvarnim vremenima letova koja su važeća u to vrijeme i koja će biti prikazana u vašoj karti ili potvrdi itinerera. Moguće je da ćemo morati da promijenimo vremena letova nakon izdavanja vaše karte. Ako nam ostavite vaše kontakt podatke, mi ćemo nastojati da vas obavijestimo o nastalim promjenama. Ako posle kupovine vaše karte, mi unesemo značajne promjene u vremenima letenja, koja nijesu za vas prihvatiljiva, a mi nijesmo u stanju da vam obezbijedimo rezervacije na alternativnom letu koji bi vam odgovarao, vi ćete imati pravo na refundaciju u skladu sa članom 10.2.

  9.2. STORNIRANJA, RERUTIRANJA, ZAKAŠNJENJA ITD.

  9.2.1. Mi ćemo preduzeti sve potrebne mjere da ne dođe do kašnjenja u prevozu vas i vašeg prtljaga. Preduzećemo ove mjere i u cilju izbjegavanja da se let stornira, u posebnim okolnostima možda ćemo organizovati da let bude obavljen od strane drugog prevozioca ili/i drugim tipom aviona.

  9.2.2. Osim ukoliko nije drugačije precizirano Konvencijom, ukoliko storniramo let, ne obavimo let u razumnom roku shodno redu letenja, ne zaustavimo avion u mjestu Vašeg opredjeljenja ili prekida putovanja, ili prouzrokujemo da izgubite vezani let na kojem imate potvrđenu rezervaciju, mi ćemo uz Vašu saglasnost:

  9.2.2.1. Vas prevesti našim prvim narednim redovnim letom na kom ima mjesta, a bez dodatne naplate, I, ako je potrebno, produžiti rok važenja Vaše karte; ili

  9.2.2.2. Vas rerutirati do odredišta prikazanog na Vašoj karti našim letovima ili letovima drugih prevozilaca, ili nekim drugim, zajedno dogovorenim, javnim redovnim prevoznim sredstvom i u odgovarajućoj klasi prevoza. Ako su tarifa i naplate za izmijenjeni ruting niži od iznosa koji ste platili, izvršićemo Vam povraćaj razlike; ili

  9.2.2.3. Vam obezbijediti refundaciju u skladu sa navodima člana 10.2.

  9.2.3. Po nastanku događaja navedenih u članu 9.2.2, osim ukoliko je drugačije određeno Konvencijom, opcije date od člana 9.2.2.1. do 9.2.2.3. jedini su izbor koji imate, i mi nećemo imati dalju odgovornost prema vama.

  9.2.4. Ako nijesmo u mogućnosti da vam obezbijedimo ranije potvrđeno mjesto, izvršićemo Vam kompenzaciju shodno važećem zakonu i našim pravilima za kompenzaciju i postupak sa putnicima kojima je uskraćen ukrcaj. (Vidjeti Prilog I - 17). Na isto nemate pravo ako nijeste ispoštovali pravila vezana za check-in i ukrcavanje, ili iskoristimo svoje pravo da vam odbijemo prevoz u skladu sa klauzulom 7.1. ili 7.2.

 • 10. Refundacije

  10.1. Izvršićemo refundaciju karte ili bilo kog neiskorišćenog dijela karte u skladu sa pravilima primjenljive tarife ili Tarifera, a kako slijedi:

  10.1.1. Ako nije drugačije predviđeno ovim Članom, imamo pravo da izvršimo refundaciju bilo osobi čije je ime navedeno na karti ili osobi koja je platila kartu, a po pružanju zadovoljavajućih dokaza o plaćanju.

  10.1.2. Izuzev u slučaju izgubljene karte, refundacija će biti izvršena samo ako nam se preda karta i svi neiskorišćeni kuponi.

  10.2. NEDOBROVOLJNA REFUNDACIJA

  10.2.1. Ako storniramo let, ne obavimo let u razumnom roku shodno redu letenja, ne zaustavimo let u mjestu Vašeg opredjeljenja ili prekida putovanja, ili prouzrokujemo da izgubite vezani let za koji imate rezervaciju iznos za refundaciju će biti:

  10.2.1.1. ako nijedan dio karte nije korišćen iznos koji odgovara plaćenoj tarifi;

  10.2.1.2. ako je dio karte iskorišćen, iznos za refundaciju neće biti manji od razlike između plaćene tarife i tarife za iskorišćeni prevoz.

  10.3. DOBROVOLJNA REFUNDACIJA

  10.3.1. Ako imate pravo na refundaciju po Vašoj karti iz razloga koji su različiti navedenih u paragrafu 10.2., iznos za povraćaj će biti:

  10.3.1.1. ako ni jedan dio karte nije korišćen, iznos koji odgovara plaćenoj tarifi umanjen za razumni iznos naplate za uslugu ili za storniranje rezervacije.

  10.3.1.2. ako je dio karte iskorišćen, refundacija će biti u visini iznosa koji odgovara razlici između plaćene tarife i tarife primjenljive za putovanje između mjesta na kojima je karta korišćena, umanjeno za svaku primjenljivu naplatu za usluge ili za storniranje rezervacija.

  10.4. VALUTA

  Zadržavamo pravo da izvršimo refundaciju na isti način i u istoj valuti korišćenom za plaćanje karte.

  10.5. KO MOŽE DA REFUNDIRA KARTU

  Dobrovoljnu refundaciju izvršiće samo onaj prevozilac koji je prvobitno izdao kartu ili njegov ovlašćeni agent, ako je za to ovlašćen.

 • 11. Ponašanje u avionu

  11.1. OPŠTE

  Ako se po našem mišljenju ponašate u avionu tako da:

  11.1.1. ugrožavate avion ili bilo koju osobu njemu; ili

  11.1.2. onemogućavate posadu da obavlja svoj posao; ili

  11.1.3. ne postupite po instrukcijama posade koje se odnose na bezbjednost i sigurnost; ili

  11.1.4. odbijate da postupite po instrukcijama posade koje se odnose na konzumiranje alkohola, droga ili cigareta; ili

  11.1.5. odbijate da vežete sigurnosni pojas; ili

  11.1.6. prijetite, uznemiravate ili vrijeđate posadu ili druge putnike; ili

  11.1.7. se ponašate na način koji prouzrokuje nelagodnost, neprijatnost, smetnju, oštećenje ili povredu drugim putnicima ili posadi,

  možemo da preduzmemo mjere, uključujući i mjere prisile, koje smatramo neophodnim da bismo spriječili nastavak takvog ponašanja. Možete biti iskrcani sa aviona, može Vam biti odbijen dalji prevoz u bilo kom mjestu i može Vam biti suđeno za prestupe počinjene u avionu.

  11.2. ELEKTRONSKI UREĐAJI

  Iz bezbjednosnih razloga, možemo da zabranimo ili ograničimo upotrebu elektronskih uređaja u avionu, kao što su (ali i drugi koji ovdje nijesu navedeni): mobilni telefoni, prenosni kompjuteri, diktafoni, radio aparati, CD i MP3 plejeri, kasetofoni, elektronske igre ili, predajni uređaji kao što su igračke na daljinsko upravljanje i voki-toki aparati. Dozvoljeni su slušni aparati i pejsmejkeri.

 • 12. Administrativne formalnosti

  12.1. OPŠTE

  12.1.1. Odgovorni ste za pribavljanje svih zahtijevanih putnih dokumenata i viza i obavezni da se pridržavate ili postupate po zakonima, propisima, naredbama, zahtjevima i putnim regulativama zemalja iz kojih, u koje ili kroz koje putujete.

  12.1.2. Nećemo biti odgovorni za posljedice bilo kojem putniku koje su rezultat njegovog ili njenog nepribavljanja zahtijevanih dokumenata ili vize ili nepostupanja po zakonima, naredbama, zahtjevima, odredbama, pravilima ili instrukcijama zemlje u koju putujete, kroz koju prolazite ili tranzitirate.

  12.1.3. Nećemo biti odgovorni za pomoć ili informacije koje Vam naš zaposleni ili agent pruži u vezi sa pribavljanjem neophodnih dokumenata ili viza, ili pridržavanja takvih zakona, regulativa, naredbi, zahtjeva, pravila i instrukcija, bilo da su pruženi u pisanom obliku, ili na drugi način.

  12.2. PUTNA DOKUMENTA

  Prije putovanja morate da pokažete sva izlazna, ulazna, zdravstvena i druga dokumenta koja se zahtijevaju shodno zakonu, propisima, naredbama, zahtjevima ili drugim propisima zemlje u koju putujete, kroz koju prolazite ili tranzitirate, i da nam dozvolite da zadržimo kopije istih. Zadržavamo pravo da Vam uskratimo prevoz ako nijeste postupili u skladu sa ovakvim propisima ili ako Vaša putna dokumenta nijesu ispravna.

  12.3. ODBIJANJE ULASKA U ZEMLJU

  Ako Vam bude odbijen ulazak u bilo koju zemlju, morate platiti svaku kaznu ili nadoknadu troškova koje smo zbog Vas platili vlastima, kao i troškove za prevoz iz te zemlje. Tarifu koja Vam je naplaćena za prevoz do mjesta gdje Vam je ulazak u neku zemlju odbijen, neće Vam biti refundirana.

  12.4. PUTNICI KOJI SU ODGOVORNI ZA KAZNE, TROŠKOVE DEPORTOVANJA ITD.

  Ako se od nas bude tražilo da platimo kaznu ili penale, ili budemo snosili troškove zbog toga što nijeste postupili u skladu sa zakonima, propisima, naredbama, zahtjevima ili nekih drugim procedurama zemlje u koju putujete, kroz koju prolazite ili tranzitirate, dužni ste da nas na naš zahtjev obeštetite za plaćeni iznos ili nastale troškove. Da bismo pokrili takva plaćanja potrebni iznos možemo oduzeti od vrijednosti svakog neiskorišćenog dijela vaše karte, ili bilo kog sredstva plaćanja koje je u našem posjedu. Visina kazni ili penala može varirati od zemlje do zemlje, ili može biti viša što je viša plaćena tarifa. Zato je u vašem interesu da se pridržavate pravila ulaska u zemlju u koju namjeravate da putujete.

  12.5. CARINSKI PREGLED

  Ako se to od Vas zahtijeva, prisustvovaćete pregledu Vašeg prtljaga od strane carinskih ili državnih organa. Nijesmo odgovorni za eventualne gubitke ili oštećenja nastala tokom takvog pregleda ili zbog vašeg neispunjavanja tog zahtjeva.

  12.6. PREGLED IZ BEZBJEDONOSNIH RAZLOGA

  U obavezi ste da se podvrgnete svim bezbjednosnim pregledima koje obavljaju državni, aerodromski organi, drugi prevozioci ili mi.

 • 13. Odgovornost za štete

  13.1. Odgovornost Air Montenegro-a i svakog drugog prevozioca koji je uključen u vaše putovanje utvrdiće se shodno sopstvenim Uslovima prevoza. Naše odredbe odgovornosti su kako slijedi:

  13.1.1. Ukoliko ovdje nije drugačije navedeno, prevoz putnika i prtljaga podliježe pravilima odgovornosti Montrealske konvencije i EK regulative 2027/97.

  13.1.2. U odnosu na Konvenciju Air Montenegro ima ograničenje odgovornosti kako slijedi:

  a) U slučaju smrti ili tjelesne povrede na linijama Air Montenegro-a, snosimo odgovornost do 113.100 SDR-a (približno 121.243 EUR) po putniku. U slučaju iznosa većih od navedenog, Air Montenegro može osporavati zahtjev dokazujući da nije postupao sa nepažnjom ili da nije na neki drugi način kriv.

  b) U slučaju smrti ili povrede putnika, u roku od 15 dana od dana identifikacije osobe sa pravom na nadoknadu štete ćemo isplatiti avans koji je potreban za pokrivanje njegovih neposrednih ekonomskih potreba. U slučaju smrti putnika ovaj avans neće biti niži od 16.000 SDR-a (približno 17.600 EUR) po putniku.

  c) Naša odgovornost za nastalu štetu biće umanjena ako je nastanku štete doprinijela vaša loša namjera ili krajnja nepažnja, a u skladu sa važećim zakonom.

  d) Bićemo odgovorni samo za oštećenje koje se dogodi u toku prevoza na letovima ili segmentima leta gde je naša oznaka prevozioca naznačena u rubrici carrier za taj let ili segment leta. Ako izdamo kartu ili prihvatimo prtljag za prevoz na nekom drugom prevoziocu, a na nekom letu ili segmentu leta, to činimo samo kao zastupnik za tog drugog prevozioca. No, bez obzira na to, u odnosu na registrovani prtljag možete da podnesete zahtjev za obeštećenje prvom ili posljednjem prevoziocu.

  e) Nećemo biti odgovorni za oštećenje ručnog prtljaga sem ukoliko je takvo oštećenje prouzrokovano našim nemarom ili krajnjom nepažnjom.

  f) Nijesmo odgovorni za bilo kakvo oštećenje koje proističe iz našeg postupanja po važećim zakonima ili državnim pravilima i propisima, ili zbog vašeg nepridržavanja istih.

  g) Izuzev kada se neka radnja ili propust učini sa namjerom da se prouzrokuje šteta ili šteta nastane zbog krajnje nepažnje ili nemara, a sa znanjem da će šteta vjerovatno nastati, naša odgovomost za štetu na registrovanom prtljagu Konvencijom je ograničena na 1.131 SDR (približno 1.213 EUR) po putniku. Pod uslovom da u skladu sa važećim zakonom postoje drugačija ograničenja, onda će se takva drugačija ograničenja primijeniti.

  h) Osim kada su drugačija pravila navedena u ovim Uslovima, mi ćemo biti odgovorni prema vama za pokrivanje dokazane štete i troškove u skladu sa Konvencijom.

  i) Nijesmo odgovorni za štetu nastalu kašnjenjem prtljaga ukoliko dokažemo da smo mi i naši agenti preduzeli sve potrebne mjere da se šteta izbjegne, ili da je bilo nemoguće da mi ili naš agent preduzmemo takve mjere.

  j) Nijesmo odgovorni za bilo kakvo oštećenje koje prouzrokuje Vaš prtljag. Vi ćete biti odgovorni za bilo kakvo oštećenje koje Vaš prtljag prouzrokuje drugim osobama ili imovini, uključujući i našu imovinu.

  k) Nijesmo odgovorni za oštećenje predmeta koji nijesu dozvoljeni u vašem registrovanom prtljagu shodno paragrafu 8.3., kao što je lomljiva i lako kvarljiva roba, predmete koji imaju posebnu vrijednost kao što su novac, nakit, dragocjeni metali, kompjuteri, lični elektronski uređaji, hartije od vrijednosti, vrednosna dokumenta ili drugi vrednosni predmeti, poslovna dokumenta, pasoši i druga lična dokumenta ili uzorci.

  l) Naša odgovornost zа štеtu putnicima nаstаlu usljеd kаšnjеnjа od 5 ili više sati ograničava se na 4.694 SDR-a (približno 5.000 EUR) pо putniku.

  m) Nijesmo odgovorni zа štеtu putnicima nаstаlu usljеd kаšnjеnjа ukoliko dokažemo da smo mi i naši agenti preduzeli sve potrebne mjere da se šteta izbjegne, ili da je bilo nemoguće da mi ili naš agent preduzmemo takve mjere.

  n) Nijesmo odgovomi za bilo kakvu bolest, povredu ili onesposobljavanje, uključujući smrt, nastalu zbog vašeg fizičkog stanja ili pogoršanja takvog stanja.

  o) Ugovor o prevozu, uključujući ove Uslove prevoza i isključenja ili ograničenja odgovornosti, odnosi se i na naše Ovlašćene agente, radnike, službenike i predstavnike u istom smislu kao što se odnosi i na nas. Ukupan iznos za nadoknadu od strane nas i naših ovlašćenih agenata, službenika, predstavnika i drugih osoba neće prelaziti iznos naše sopstvene odgovornosti, ako je utvrđena.

  p) Ništa što je sadržano u ovim Uslovima prevoza neće uticati na oslobađanje ili ograničenje naše odgovornosti shodno Konvenciji ili primenjivim zakonima, sem ako to nije izričito navedeno.

 • 14. Rok za podnošenje zahtjeva i pokretanje postupaka

  14.1. OBAVJEŠTENJE O PODNOŠENJU ZAHTJEVA

  Prihvatanje prtljaga od strane imaoca Prtljažnog lista bez primjedbi u vrijeme isporuke istog dovoljan je dokaz da je prtljag isporučen u dobrom stanju i u skladu sa Ugovorom o prevozu, sem ako dokažete drugačije.

  Ako želite da podnesete zahtjev ili pokrenete neki postupak u vezi sa oštećenjem na predatom prtljagu, morate nas o tome obavijestiti čim otkrijete oštećenje, a najkasnije u roku od sedam (7) dana po prijemu prtljaga. Ako želite da podnesete odštetni zahtjev ili pokrenete postupak u vezi sa zakašnjenjem predatog prtljaga, morate nas o tome obavijestiti u roku od dvadeset i jedan (21) dan od datuma kada vam je prtljag stavljen na raspolaganje. Svako takvo obavještenje mora da bude u pisanoj formi.

  14.2. ROK ZA POKRETANJE POSTUPKA

  Svako pravo na podnošenje zahtjeva zbog oštećenja ističe ako postupak nijeste preduzeli u okviru od dvije godine od datuma dolaska u mjesto opredjeljenja, ili od datuma kada je avion po redu letenja trebalo da stigne ili od datuma kada je prevoz imao prekid. Način izračunavanja isticanja roka biće utvrđen shodno zakonu suda gdje se slučaj razmatra.

 • 15. Ostali uslovi

  Prevoz vas i vašeg prtljaga se obavlja u skladu i sa drugim pravilima i uslovima koje mi primjenjujemo ili koje smo prihvatili. Ovi se, između ostalog, odnose i na:

  • Trudnice,
  • Zabranu upotrebe elektronskih uređaja u avionu,
  • Pušenje i konzumiranje alkohola u avionu,
  • Zabranjene predmete u prtljagu i
  • Organičenje mjera, veličine i težine prtljaga.
 • 16. Tumačenje

  Naslovi članova u upotrebi u ovim uslovima prevoza dati su samo radi lakšeg snalaženja i ne mogu se upotrijebiti u svrhu tumačenja teksta.

 • 17. Prilog I - Obavještenje o pravima putnika u slučaju dužeg kašnjenja ili otkazivanja leta,
  ili uskraćenog ukrcaja

  * U skladu sa Regulativom EZ br. 261/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske Unije

  17.1 POLJE PRIMJENE

  Pravila ovdje definisana se primjenjuju:

  • na letove koji polaze sa aerodroma na teritoriji zemlje članice EU ili zemlje potpisnice ECAA Sporazuma[1]
  • na letove koji sa aerodroma na teritoriji druge države polijeću prema aerodromu na teritoriji zemlje članice EU ili zemlje potpisnice ECAA Sporazuma, pod uslovom da Vam nije pružena nikakva naknada ili kompenzacija, niti pomoć u toj drugoj državi i da je operativni avioprevoznik predmetnog leta prevozilac Zajednice ili zemlje potpisnice ECAA sporazuma,
  • na redovni i čarter avio-saobraćaj.

  Pravila važe pod uslovom:

  • da imate kartu sa potvrđenom rezervacijom za predmetni let i prijavite se za let u vrijeme unaprijed naznačeno u pisanoj formi, ili, ukoliko vrijeme nije naznačeno, najkasnije 45 minuta prije objavljenog vremena polaska (osim kada je let unaprijed otkazan);
  • da ste platili punu cijenu karte direktno ili indirektno dostupnu javnosti (objavljenu tarifu). Isto važi i ako Vam je karta izdata u skladu sa uslovima programa za nagrađivanje lojalnih putnika (frequent flyer program).

  [1] ECAA Sporazum – Multilateralni sporazum o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja

  17.2 KAŠNJENJE

  Kada opravdano očekujemo kašnjenje leta u polasku izvan vremena predviđenog redom letjenja:

  a) od dva ili više sati u slučaju letova od 1.500 kilometara ili kraćih;
  b) od tri ili više sati u slučaju letova od 1.501 do 3.500 km;
  c) od četiri ili više sati u slučaju letova dužih od 3.500 km

  17.2.1 pružićemo Vam sljedeće:

  • obroke i osvježavajuća pića u količini koja je primjerena vremenu čekanja i;
  • mogućnost da kontaktirate krajnju destinaciju putem telefona, elektronske pošte, faksa ili teleksa.

  Kada se opravdano očekuje da će polazak biti odložen za jedan ili više dana u odnosu na prvobitno planirano vrijeme, osim gore navedenog, ponudićemo Vam još i:

  • hotelski smještaj;
  • prevoz od aerodroma do mjesta smještaja;

  17.2.2 Kada je kašnjenje najmanje pet sati i Vi odlučite da otkažete putovanje zbog kašnjenja leta, imate pravo na vraćanje troškova u visini pune cijene po kojoj je karta kupljena, za dio ili djelove putovanja koji nijesu ostvareni i za dio ili djelove putovanja koji su ostvareni ako let više ne služi svrsi prvobitnog plana putovanja.

  17.3 OTKAZIVANJE LETA

  17.3.1 U slučaju da Vam je let otkazan ponudićemo Vam izbor između:

  • vraćanja troškova u visini pune cijene po kojoj ste kupili kartu, za dio ili djelove putovanja koje nijeste ostvarili i za dio ili djelove putovanja koji ste ostvarili ako let više ne služi svrsi prvobitnog plana putovanja;
  • promjene rute do krajnjeg odredišta u što kraćem vremenskom roku i prema sličnim uslovima prevoza; i
  • promjene rute do krajnjeg odredišta nekog kasnijeg datuma po Vašem izboru, zavisno od dostupnosti slobodnih mjesta i prema sličnim uslovima prevoza.

  17.3.2 Osim toga, obezbijedićemo Vam:

  • obroke i osvježavajuća pića u količini koja je primjerena vremenu čekanja i;
  • mogućnost da kontaktirate krajnju destinaciju putem telefona, elektronske pošte, faksa ili teleksa.

  Ukoliko se odlučite za promjenu rute, a očekivano vrijeme polijetanja novog leta je jedan ili više dana u odnosu na prvobitno planirano vrijeme polaska otkazanog leta, ponudićemo Vam i:

  • hotelski smještaj;
  • prevoz od aerodroma do mjesta smještaja.

  17.3.3 Zbog otkazivanja leta imate pravo i na novčanu nadoknadu u sljedećim iznosima:

  a) 250 EUR u slučaju letova od 1.500 km ili kraćih;
  b) 400 EUR u slučaju letova između 1.501 i 3.500 km,
  c) 600 EUR u slučaju letova dužih od 3.500 km.

  17.3.3.1 Naknada može biti umanjena za 50% kada Vam je ponuđena mogućnost promjene rute letom čije vrijeme dolaska nije duže u odnosu na planirano vrijeme dolaska prvobitno rezervisanog leta:

  • od dva sata u slučaju letova od 1.500 km ili kraćih;
  • od tri sata u slučaju letova između 1.501 i 3.500 km;
  • od četiri sata u slučaju letova dužih od 3.500 km.

  17.3.4 Na novčanu nadoknadu nemate pravo:

  a) ako ste o otkazanju leta obaviješteni najmanje dvije sedmice prije planiranog leta;
  b) ako ste obaviješteni najmanje 7 a najviše 14 dana prije leta i ako Vam je ponuđena promjena rute letom čije vrijeme polijetanja može biti do dva sata ranije u odnosu na prvobitno planirano vrijeme, a vrijeme dolaska ne prelazi četiri sata nakon dolaska prvobitno planiranog leta;
  c) ako ste o otkazivanju obaviješteni manje od sedam dana od prvobitno planiranog leta, i ako Vam je ponuđena promjena rute letom čije vrijeme polaska novog leta je najviše 1 sat prije prvobitno planiranog, a vrijeme dolaska najviše dva sata nakon prvobitno planiranog;
  d) ako je otkazivanje prouzrokovano vanrednim okolnostima koje se nijesu mogle izbjeći i da su preduzete sve razumne mjere.

  17.4 USKRAĆENI UKRCAJ

  17.4.1 U slučaju da smo primorani da prevezemo manji broj putnika od prijavljenih za let, najprije ćemo pozvati dobrovoljce među Vama koji su voljni da predaju svoje rezervacije u zamjenu za pogodnosti pod uslovima o kojima se dogovorimo.

  17.4.2 Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj dobrovoljaca, pa Vam moramo uskratiti ukrcaj i protiv Vaše volje, ponudićemo Vam izbor između:

  • vraćanja troškova u visini pune cijene po kojoj ste kupili kartu, za dio ili djelove putovanja koje nijeste ostvarili i za dio ili djelove putovanja koji ste ostvarili ako let više ne služi prvobitno planiranoj svrsi; i
  • promjene rute do krajnjeg odredišta u što kraćem vremenskom roku i prema sličnim uslovima prevoza;
  • promjene rute do krajnjeg odredišta nekog kasnijeg datuma po Vašem izboru, zavisno od dostupnosti slobodnih mjesta i prema sličnim uslovima prevoza.

  Osim toga, obezbijedićemo Vam:

  • obroke i osvježavajuća pića u količini koja je primjerena vremenu čekanja i;
  • mogućnost da kontaktirate krajnju destinaciju putem telefona, elektronske pošte, faksa ili teleksa.

  17.4.3 Ukoliko se odlučite za promjenu rute, a očekivano vrijeme polijetanja novog leta je jedan ili više dana u odnosu na prvobitno planirano vrijeme polaska otkazanog leta, ponudićemo Vam i:

  • hotelski smještaj i
  • prevoz od aerodroma do mjesta smještaja (hotel ili slično).

  17.4.4 Ako Vam je ukrcaj uskraćen i protiv Vaše volje, imate pravo na novčanu nadoknadu u sljedećim iznosima:

  a) 250 EUR u slučaju letova od 1.500 km ili kraćih;
  b) 400 EUR u slučaju letova između 1.501 i 3.500 km,
  c) 600 EUR u slučaju letova dužih od 3.500 km.

  17.4.4.1 Naknada može biti umanjena za 50% kada Vam je ponuđena mogućnost promjene rute letom čije vrijeme dolaska u odnosu na planirano vrijeme dolaska prvobitno rezervisanog leta nije duže:

  • od dva sata, u slučaju letova od 1.500 km ili kraćih;
  • od tri sata, u slučaju letova između 1.501 i 3.500 km;
  • od četiri sata, u slučaju letova dužih od 3.500 km.

  17.4.4.2 Na novčanu nadoknadu nemaju pravo putnici kojima je ukrcaj uskraćen iz razloga zdravstvene, bezbjednosne ili sigurnosne prirode, ili zbog nepotpunih ili neispravnih putnih dokumenata, te zbog opravdane sumnje da je karta kupljena zloupotrebom kreditne kartice.

  17.5 SMJEŠTANJE U NIŽU ILI VIŠU KLASU PREVOZA

  17.5.1 U slučaju da Vas smjestimo u klasu prevoza koja je niža od one za koju imate kupljenu kartu, mi ćemo Vam obezbijediti vraćanje troškova u vrijednosti od:

  • 30% od cijene karte u slučaju letova od 1.500 km ili kraćih;
  • 50% od cijene karte u slučaju letova između 1.501 i 3.500 km;
  • 75% od cijene karte u slučaju letova dužih od 3.500 km.

  17.5.2 U slučaju da Vas protiv Vaše volje smjestimo na višu klasu od prvobitno naplaćene, za to od Vas nećemo tražiti bilo kakvu novčanu nadoknadu.

 • 18. Prevoz trudnica

  PUTOVANJE U TRUDNOĆI

  Buduće majke do 20. sedmice trudnoće, dobrog zdravlja i nekomplikovane trudnoće, mogu putovati letovima Air Montenegro-a bez ljekarskog uvjerenja.

  Ako je trudnoća ušla u 20. sedmicu, putovanje našim letovima će biti dozvoljeno samo uz ljekarsko uvjerenje koje mora biti izdato najviše 7 dana prije započinjanja puta. Uvjerenje treba da potvrdi:

  • da se porođaj ne očekuje u roku od 4 sedmice od početka putovanja, te da ne postoje zdravstvene smetnje za putovanje,
  • da ne postoje nesigurnosti u nastavku trudnoće ili datumu porođaja, i/ili
  • da se ne očekuju komplikacije prilikom porođaja.

  Ovo uvjerenje ostaje u službi koja vrši rezervacije.

  Prevoz avionom se ne preporučuje trudnicama nakon 32. nedjelje trudnoće i 7 dana nakon porođaja.

  Vjerujemo da razumijete da su ova pravila na snazi radi zdravlja kako trudnice, tako i bebe.

  NOVOROĐENE BEBE

  Novorođene bebe se našim letovima mogu prevoziti tek sedam dana nakon rođenja, osim ako nisu prijevremeno rođene. Za putovanje prijevremeno rođenih beba neophodna je prethodna najava i ljekarsko uvjerenje.