Rezervacije

Moj nalog
više opcija
zatvori
Rezervacije
Povratno putovanje
Jedan smjer
+
Odrasli
>12 god.
+
Djeca
2-11 god.
+
Bebe
<2 god.
Broj putnika 1
Pronađite hotelski smještaj koji Vam odgovara
Booking.com

Prijavite se za let putem interneta od 48 sati do 2 sata prije polijetanja. Web check-in je trenutno dostupan samo za letove iz Podgorice i Tivta.
Detaljnije o opštim uslovima putovanja za destinaciju ka kojoj putujete možete pogledati ovdje.

Obrazac za žalbe

Kategorija

Odaberite kategoriju

( Možete odabrati više od jedne opcije ):
Aerodrom
Tokom leta
Prtljag
DBC
Za prijavu kašnjenjenja, otkazivanja ili uskraćivanja ukrcavanja, molimo da idete na ovaj link
Airmontenegro.com
Izdavanje karata
Dodatne usluge


Polje je obavezno za popunjavanje
Vaše informacije
Polje je obavezno za popunjavanje
Polje je obavezno za popunjavanje
Polje je obavezno za popunjavanje
Polje je obavezno za popunjavanje
Email does not match
Detalji
Let

Molimo recite nam na koji let se odnosi Vaš zahtjev:

Tekući račun (za isplatu odštete)

Molimo navedite pojedinosti o vašoj banci za slučaj da vaša pritužba ima za rezultat nadoknadu troškova i priložite relevantne priznanice ili fakture. Obavezni smo da čuvamo pojedinosti o vašoj banci.

Potvrđujem da su gore navedeni bankovni podaci tačni i vjerodostojni. Prihvatam da Air Montenegro umanji naknadu štete za iznos koji je banka zadržala prilikom transfera zbog pogrešnih bankovnih instrukcija sa moje strane.

You need to accept terms and conditions to continue
Adresa
Vrsta adrese
Priložite neophodne dokumente
Polje je obavezno za popunjavanje
Polje je obavezno za popunjavanje
Polje je obavezno za popunjavanje
Polje je obavezno za popunjavanje
Polje je obavezno za popunjavanje
Polje je obavezno za popunjavanje
Polje je obavezno za popunjavanje
Polje je obavezno za popunjavanje
Polje je obavezno za popunjavanje
Polje je obavezno za popunjavanje
Podržani formati: .jpeg, .gif, .png i .pdf
Maksimalna veličina jednog dokumenta je 2MB
Dodatne napomene

Ovim dajem svoju SAGLASNOST da Kompanija može navesti moje lične podatke, prikupljati ih, koristiti i obrađivati ih u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, kao administrator, korisnik i obrađivač.

Takođe izjavljujem da Kompaniji dobrovoljno dajem svoje lične podatke, da sam upoznat(a) sa svrhom prikupljanja podataka, načinom na koji će Kompanija koristiti ove podatke i sa mogućnošću da povučem svoju saglasnost, i u tom slučaju prihvatam da snosim pravne posledice.

Potvrđujem da su navedeni podaci tačni i vjerodostojni i prihvatam da Air Montenegro:

  • može tražiti dodatne potvrde ili dokumentaciju kako bi utvrdila osnovanost mog zahtjeva
  • zadržava svoja prava da pokrene odgovarajući postupak u odnosu na mene ukoliko podnesem neosnovan - prevarni zahtjev.Ovaj dokument je važeći bez potpisa žalbene strane. Lice koje podnosi ovu žalbu potvrđuje da je ono autorizovano i relevantno za podnošenje same žalbe.