Booking

My account
more options
close
Booking
Return trip
One way
+
Adults
>12 yrs.
+
Children
2-11 yrs.
+
Infants
<2 yrs.
Broj putnika 1
Find hotel accommodations that suit your needs
Booking.com

Check-in for your flight online from 48h up until 2h prior to the departure. Web check-in is currently available for flights departing from Podgorica and Tivat only.
For more details on travel conditions for your desired destination click here.

Air Montenegro doprinosi dužem trajanju sezone i razvija nova tržišta

October 02, 2022

Podgorica - Air Montenegro, nastao u periodu pandemije i velikih problema u avio-industriji, nakon samo godinu dana od prvog leta uspio je da, i pored brojnih izazova, poveže Crnu Goru sa 16 različitih destinacija i otvori nova tržišta.

Izostanak turista sa tradicionalnih tržišta na koje se većinom oslanjala crnogorska turistička privreda i kompleksna geopolitička situacija pokazali su da je potrebna diversifikacija tržišta, što je i jedan od ciljeva crnogorske nacionalne avio-kompanije. Od 16 različitih gradova, dva su iz regiona i to Banja Luka i Beograd, dok su ostale linije: Pariz, Nant, Lion, Cirih, Frankfurt, Kopenhagen, Ljubljana, Prag, Istanbul, Tel Aviv, Katovice, Jerevan, Bratislava i Kairo... među kojima su i redovne čarter-linije koje su imale značajan pozitivan efekat na turističku sezonu.

Za manje od godinu, uprkos izazovnim uslovima na globalnom nivou, uspjeli smo da otvorimo nova tržišta, utrostručimo broj destinacija, povećamo broj frekvencija na nekim postojećim rutama. Sve to govori o važnosti nacionalne avio-kompanije za državu i njenu ekonomiju, građane i turiste, kako tokom najfrekventnijih ljetnjih mjeseci, tako i tokom cijele godine.

Drago nam je da javnost, hotelijeri i predstavnici turističke privrede prepoznaju važan doprinos i ulogu koji ima nacionalna avio-kompanija u ukupnoj privredi i da je neophodan kontinuitet u saradnji i komunikaciji, koji Air Montenegro nastoji da dodatno ojača i unaprijedi u svim segmentima poslovanja, na opštu dobrobit svih građana, privrede i partnera. U cilju zajedničke promocije turističke ponude, realizovani su različliti projekti i aktivnosti u saradnji sa NTO, lokalnim turističkim organizacijama i hotelijerima među kojima: brojna učešća na sajmovima u inostranstvu, boravak turoperatora i predstavnika medija iz Češke, Turske, kao i iz drugih zemalja.

Zakupom trećeg aviona, tipa Airbus A320 sa 180 sjedišta, pokrenuli smo brojne čartere i otvorili nove linije ka destinacijama koje crnogorska nacionalna avio-kompanija planira da razvija i u narednim godinama. Veliki broj redovnih čarter-linija je planiran do kraja oktobra, čime želimo da doprinesemo dužem trajanju sezone. Intenzivno radimo na pripremama za sljedeću sezonu i već sada imamo veliki broj zahtjeva koji će iziskivati i proširenje flote. Na taj način ćemo omogućiti dolazak većeg broja turista i otvaranje novih tržišta i u narednim godinama što će imati pozitivan uticaj na dugoročni razvoj turističke privrede.

Za sve ove aspekte neophodno je strateško planiranje na državnom nivou, sinhronizovana saradnja sa Aerodromima Crne Gore, insititucijama, nadležnim ministarstvima i turističkom privredom koje će, u konačnom, uticati da, umjesto sadašnjih par mjeseci, turistička sezona traje znatno duže. Air Montenegro, kao crnogorska nacionalna avio-kompanija, će nastaviti da aktivno učestvuje u strateškom planiranju na državnom nivou i aktivnostima privrede kako bi doprinijeli ostvarenju zajedničkog cilja - pozicioniranju Crne Gore kao atraktivne destinacije tokom cijele godine.

Review of the breaking news